Voordelen

Doelstelling

De medewerkers, of andere leden van de onderneming, informeren en opleiden over chemische risico's, rekening houdend met de producten die in de onderneming gebruikt worden. De opleiding kan aangepast worden op maat van de onderneming.

Wijze van uitvoering

De opleiding over chemische risico's is in feite gericht op de medewerkers, maar kan ook aan andere leden van de onderneming worden gegeven, en omvat de volgende punten:

Deze opleiding kan worden gegeven in de bedrijfslokalen of in onze lokalen.

Resultaat

De medewerkers zijn geïnformeerd en opgeleid over chemische risico's en de producten die in de onderneming gebruikt worden: het draagt bij tot de verbetering van de preventie en bescherming van de gezondheid.

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.