Opleiding persoonlijke beschermingsmiddelen

Wat?

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) bieden bescherming tegen een specifiek risico voor de veiligheid of de gezondheid van uw medewerkers.

PBM’s zorgen voor de veiligheid van uw medewerkers als

  • de arbeidsrisico’s niet aan de bron kunnen uitgeschakeld worden,
  • niet beperkt kunnen worden door maatregelen op het vlak van arbeidsorganisatie of met collectieve technische beschermingsmiddelen.

Waarom?

PBM’s zijn erg belangrijk om arbeidsongevallen en/of beroepsziekte te voorkomen. Volgens schattingen kan negentig procent van de ongevallen op het werk vermeden worden door het dragen van aangepaste beschermingsmiddelen. Deze PBM’s zijn een essentieel onderdeel van ongevallenpreventie.

Het is dan ook essentieel dat u als werkgever goed op de hoogte bent van PBM’s. Deze cursus reikt u een grondige basiskennis aan. U leert hoe u persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding doeltreffend inzet.

Voor wie?

Worden uw medewerkers tijdens hun werk blootgesteld aan risico’s die tot arbeidsongevallen en/of beroepsziekte kunnen leiden? Als werkgever bent u wettelijk verplicht om de arbeidsrisico’s op te sporen en de gepaste maatregelen te nemen om ze zoveel mogelijk te voorkomen. 

Hoe werkt het?

  • Mensura biedt u een workshop van één dag, waarin zowel theoretische als technische kennis aan bod komt. De informatie wordt geïllustreerd met oefeningen en voorbeelden uit de praktijk.
  • Dit is een opleiding voor groepen van 10 tot 20 personen.

Resultaat

  • U kent de wetgeving over en de technische achtergrond en toepassingen van PBM’s.
  • U krijgt de nodige tools aangereikt om de juiste PBM’s te kiezen en zo restrisico’s te beheersen.
  • U leert vanuit het beleid omgaan met persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding om te communiceren en sensibiliseren rond dit thema.

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.