Opleiding risicoanalyse elektrische installaties op arbeidsplaatsen

Wordt er in uw bedrijf aan of in de nabijheid van elektrische installaties gewerkt? Dan is het opsporen en correct inschatten van risico’s van levensbelang. Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leert Mensura uw medewerkers preventiemaatregelen aan om zichzelf en hun collega’s te beschermen.

Waarom?

Wie aan of in de nabijheid van elektrische installaties werkt, moet weten welke gevaren daaraan verbonden zijn. Een correcte identificatie en analyse van de risico’s komen de veiligheid van alle betrokken medewerkers ten goede.

Wie?

Voor deze praktijkgerichte opleiding is geen grote voorkennis over elektriciteit vereist. Tijdens de cursus krijgen de deelnemers de vereiste basiskennis over wetgeving rond elektrische installaties (HS en LS) op arbeidsplaatsen.

Hoe?

De praktijkgerichte, interactieve cursus duurt één dag. U kiest zelf waar uw medewerkers de opleiding volgen, in één van onze opleidingscentra of in uw bedrijf voor groepen van minimum zes personen. Het voordeel van de bedrijfsinterne opleiding is dat cursisten op uw eigen installaties kunnen oefenen.

Risico’s identificeren gebeurt aan de hand van beeldmateriaal. Bij de oefeningen gebruiken we een vragenlijst die de 14 risicovelden systematisch overloopt. Er gaat ruime aandacht uit naar uitwisseling van ervaringen.

Resultaat

Na deze opleiding:

  • beheersen uw medewerkers de 14 risicovelden van elektrische installaties op arbeidsplaatsen;
  • kunnen ze aan de hand van een door Mensura ontwikkelde checklist een risicoanalyse uitvoeren om de gevaren van hun werk aan of in de nabijheid van elektrische installaties te identificeren en te beoordelen;
  • zijn ze perfect op de hoogte van het plan voor uitwendige invloedfactoren, de bevoegdheidsverklaring en het elektrisch dossier van een installatie.

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.