Opleiding tillen van lasten en houdingsbelasting

Voordelen

Werknemers leren risico’s herkennen, beperken of vermijden.

Doelstelling

 • Standaard tiltechnieken kennen
 • Toepasbare tiltechnieken, aangepast aan de werkomstandigheden, aanleren en zo de minst belastende werkmethodes kunnen toepassen om klachten te voorkomen
 • Het belang van houdingsbelasting, al of niet gecombineerd met het tillen van lasten, begrijpen

Wijze van uitvoering

 • In het bedrijf
 • 10-12 personen (maximum 15) per opleiding
 • Duur: halve dag; maximum 2 uur opleidingssessie in lokaal, de resterende tijd ‘on the job’.
 • Het eerste, theoretische, deel wordt in een rustig lokaal gegeven en is opgebouwd rond het aanleren van:
  • de anatomie van de wervelkolom;
  • de risico’s op lage rugklachten ten gevolge van het manipuleren van lasten en verkeerde houdingen;
  • de juiste basishoudingen om de rug te ontlasten;
  • voorbeelden van standaard tiltechnieken.
 • Dit deel gebeurt aan de hand van een PowerPoint-presentatie en wordt op een interactieve manier gegeven.
 • Het tweede, praktijkgerichte, deel wordt, indien mogelijk, ‘on the job’ gegeven:
  • de werknemers worden geobserveerd tijdens het uitvoeren van hun courante taken
  • we zoeken samen met hen naar de meest aangepaste houdingen en tilbewegingen
  • alle deelnemers worden individueel gecorrigeerd
 • Bij het opleiden van meerdere groepen (meer dan 4 personen) wordt, indien gewenst, beeldmateriaal van het bedrijf verwerkt in de PowerPoint-presentatie die gebruikt wordt tijdens de opleidingssessies.
 • De overeengekomen uitvoeringswijze wordt in een offerte uitgestippeld. Dit kan resulteren in een standaardofferte of een offerte op maat.

Resultaat

 • De werknemers kunnen de aangeleerde technieken toepassen in hun werksituatie
 • Het gevaar van verkeerd tillen kan verminderd of voorkomen worden
 • Het aantal werkgebonden (rug)klachten zal op termijn verminderen

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.