Opleiding toolboxmeetings

Voordelen

 • Praktisch aanleren van de nodige vaardigheden om op een effectieve manier een toolboxmeeting voor te bereiden en te houden.
 • Via diverse oefeningen de basisprincipes van kwaliteitsvolle mondelinge communicatie over Welzijn op het Werk aanleren.
 • Maximale uitwisseling van ervaringen tussen lesgever en cursisten, en tussen cursisten onderling.
 • Voorbereiden van een toolboxmeeting om te gebruiken in de eigen organisatie.

Doelstelling

De nodige vaardigheden verwerven om:

 • een toolboxmeeting voor te bereiden en te houden voor een kleine groep medewerkers
 • de structuur van een effectieve toolboxmeeting te begrijpen
 • de basisprincipes van communicatie te begrijpen

Doelgroep

 • Preventieadviseurs, leidinggevenden, medewerkers stafdiensten
 • Bouw, renovatie, installatie, (technisch) onderhoud, facilitaire diensten, andere

Wijze van uitvoering

Opleiding van een halve dag. De volgende thema’s komen aan bod:

 • basisprincipes van communicatie
 • inhoud van een toolboxmeeting
 • structuur van een effectieve toolboxmeeting
 • hulpmiddelen en tips voor een geslaagde toolboxmeeting
 • zelf een toolboxmeeting voorbereiden en verzorgen

Aard van de opleiding

Open opleiding voor maximaal 12 personen.

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.