Opleiding verplaatsingstechnieken - train de trainer

Voordelen

De referentiepersonen en interne trainers zijn de aangewezen personen om mee een beleid 'rugpreventie’ uit te bouwen en te ondersteunen.

Doelstelling

 • De referentiepersonen opleiden zodat ze in hun afdeling het preventiebeleid kunnen ondersteunen
 • De trainers opleiden zodat ze in staat zijn om het preventiebeleid in zijn totaliteit uit te bouwen en intern opleidingen te geven

Wijze van uitvoering

 • In het ziekenhuis of de instelling of residentieel
 • 10-12 personen (maximum 16) per opleiding
 • Duur:
  • 5 dagen voor referentiepersonen
  • 6 dagen voor train de trainer

Resultaat

 • De referentiepersoon zal in staat zijn om:
  • te fungeren als aanspreekpunt op de afdeling of dienst met betrekking tot rugpreventie;
  • Oplossingen aan te reiken voor bepaalde belastende houdingen en bewegingen bij het verplaatsen van residenten;
  • collega’s te sensibiliseren om rugvriendelijk te werken en eventueel bij te sturen;
  • de interne trainer (indien aanwezig in instelling) bij te staan bij de implementatie van het tilbeleid en tilprotocols.
 • De interne trainers zullen in staat zijn om:
  • samen met de beleidsverantwoordelijke een actief preventiebeleid op te starten en te sturen;
  • medewerkers te vormen op gebied van verplaatsingstechnieken en heffen en tillen voor niet-verzorgende activiteiten (keuken, poetsdienst, bedelen maaltijd, ...);
  • referentiepersonen (indien aanwezig) bij te staan in moeilijke situaties om samen naar geschikte oplossingen voor de problemen op de werkvloer te zoeken;
  • gezamenlijke en individuele tilprotocols op te stellen;
  • advies te verlenen in verband met de aankoop van hulpmiddelen.

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.