Opleiding verzuimgesprekken

Voordelen

 • Het terugdringen van kort frequent en organisatiestorend verzuim in de organisatie
 • Het faciliteren van de terugkeer na lang verzuim
 • Verzuim voorkomen
 • Een constructieve dialoog mogelijk maken tussen leidinggevenden en medewerkers
 • Het responsabiliseren van leidinggevenden doorheen de organisatie (verzuim is geen loutere HR-aangelegenheid)

Doelstelling

 • Sensibiliseren en opleiden van leidinggevenden in hun rol en aanpak van verzuim
 • Grondig en praktisch intrainen van gesprekstechnieken met betrekking tot verzuim
 • Bijdragen tot de consistente implementatie van het verzuimbeleid uitgetekend door de onderneming

Wijze van uitvoering

 • De opleiding wordt georganiseerd voor groepen van 8 à 10 personen.
 • Fasen van de opleiding
  • Fase 1 - Intake
   • Intake-gesprek met het bedrijf (HR-manager, opdrachtgever).
   • Intake-gesprek (telefonisch) met de individuele deelnemers.
  • Fase 2 - Opleiding. Deze fase valt uiteen in 2 delen:
   • Deel 1: Praktisch aanreiken van inzichten in verzuimproblematiek, verzuimgesprekken, gespreks- en communicatietechnieken. Deel 1 kan op 1 dag of op een halve dag georganiseerd worden.
   • Deel 2: Vaardigheden (halve dag). Grondige inoefening in kleine groepen (4 of 5 deelnemers) van de verschillende verzuimgesprekken, stijlen en technieken. Deze oefeningen gebeuren in rollenspellen met een professionele acteur, en worden begeleid door de trainer. Door de groep van deel 1 op te splitsen in 2 kleine groepen en door de deelnemers maximaal te securiseren, wordt de drempel zo laag mogelijk gemaakt en kunnen deelnemers zich bij deze inoefening enerzijds comfortabel voelen en anderzijds maximaal persoonlijke feedback krijgen.
  • Fase 3 - Natraject
   • Terugkoppeling van aandachtspunten die uit de opleiding naar voor kwamen. De deelnemers maken een individueel actieplan dat door de onderneming opgevolgd kan worden.
  • De deelnemers ontvangen een syllabus, die inhoudelijk opgebouwd werd vanuit:
 • Aandachtspunten
  • De opleiding is zeer praktisch georiënteerd, geen ex cathedra uiteenzetting.
  • De opleiding richt zich, dankzij de doorgedreven intake-fase, op de specifieke problematiek van de groep en de individuen.

Resultaat

 • De technieken verzuimgesprekken worden grondig en praktisch ingeoefend. Deelnemers nemen hun individuele actiepunten mee.
 • De deelnemers krijgen op een consistente manier inzicht in de gehele verzuimproblematiek.

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.