Veilig werken aan elektrische installaties 'gewaarschuwde personen' - BA4

Werken uw medewerkers soms aan of in de buurt van elektrische installaties? Dan is het cruciaal dat ze de risico’s van elektriciteit juist kunnen inschatten. Een ‘gewaarschuwd persoon BA4’ herkent de gevaren en kan er gepast op reageren.

Waarom?

Wie voor zijn job met elektrische installaties in contact komt, moet zich bewust zijn van de gevaren die daar aan verbonden zijn. Een ‘gewaarschuwd persoon BA4’ kan deze risico’s inschatten en er gepast op reageren.

Wie?

Deze opleiding richt zich tot onderhoudspersoneel, schilders en technici die bij de uitvoering van hun werkzaamheden blootgesteld kunnen worden aan gevaren van elektrische installaties.

Wat?

Tijdens deze praktijkgerichte, interactieve opleiding verwerven uw medewerkers de nodige kennis om als gewaarschuwde personen BA4 de risico’s van werken met elektriciteit te herkennen en ernaar te handelen.

Hoe?

De cursus duurt 1 dag en besteedt uitgebreid aandacht aan onderlinge uitwisseling van ervaringen. Volgende topics komen aan bod:

  • algemene informatie en regels om veilig en onder toezicht te kunnen werken in de omgeving van en aan elektrische installaties;
  • gevaren van elektriciteit bij bepaalde taken en voor het werken in de omgeving van en aan elektrische installaties;
  • regels voor het werken in de omgeving van en voor bepaalde taken aan elektrische installaties in ‘spanningsloze toestand’.

Resultaat

Als ‘gewaarschuwd persoon BA4’ beschikt uw medewerker over de praktische kennis en inzichten om de veiligheidsregels toe te passen bij werkzaamheden aan of in de buurt van elektrische installaties. Hij herkent de gevaren en kan er gepast op reageren.

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.