Veilig werken aan elektrische installaties 'vakbekwame personen' - BA5

Schatten uw elektrotechnici en andere vakbekwame medewerkers de elektrische risico’s van hun werkzaamheden correct in? Tijdens de opleiding tot ‘vakbekwaam persoon BA5’ leren we hen maatregelen te treffen om gevaren te voorkomen of in te dijken en collega’s op het juiste spoor te zetten. Voor het volgen van deze opleiding is het vereist de opleiding ‘gewaarschuwde personen BA4’ afgerond te hebben.

Waarom?

Een ‘vakbekwaam persoon BA5’ weet perfect hoe hij veilig moet werken aan een elektrische installatie. Hij treft maatregelen om de gevaren tot een minimum te beperken. Bovendien kan hij zijn collega’s tonen hoe het moet, wat de veiligheid van de hele organisatie ten goede komt.

Wie?

Deze opleiding richt zich tot vakbekwame medewerkers, zoals elektro- en onderhoudstechnici, die werkzaamheden uitvoeren aan elektrische installaties. Enkel wie de cursus ‘gewaarschuwd persoon BA4’ heeft afgerond, kan instappen in de opleiding tot ‘vakbekwaam persoon BA5’.

Wat?

Tijdens deze interactieve cursus verwerven uw medewerkers de nodige kennis om als vakbekwame personen BA5 de gevaren van elektriciteit in te schatten en gepaste maatregelen te treffen.

Hoe?

De opleiding duurt één dag en besteedt uitgebreid aandacht aan praktijkgerichte oefeningen en uitwisseling van ervaringen. In het theoretische gedeelte komen volgende topics aan bod:

  • inleiding: doel en aanpak van de cursus; 
  • algemene informatie en regels om veilig te werken aan elektrische installaties;
  • gevaren van elektriciteit bij het werken aan elektrische installaties;
  • regels voor het werken aan elektrische installaties buiten spanning;
  • voorwaarden en regels voor het werken aan elektrische installaties onder spanning.

Resultaat

Als ‘vakbekwaam persoon BA5’ beschikt uw medewerker over de praktische kennis en inzichten om de veiligheidsregels toe te passen bij werkzaamheden aan elektrische installaties. Hij is in staat om de gevaren in kaart te brengen en zelf preventieve maatregelen voor te stellen om risico’s te voorkomen of te beperken.

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.