Arbeidsongevallen

Vanaf 1 januari 2014 moeten werkgevers uit de publieke sector arbeidsongevallen via elektronische weg aan het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) aangeven, net zoals hun collega’s uit de privésector dat al doen. Maar wat is nu juist een arbeidsongeval? En wie moet er betrokken worden? Hieronder vindt u meer informatie.

Invul­documenten

Dit document vult u in om specifieke zaken te analyseren of in kaart te brengen.

Voorbeeld­documenten

Een voorbeeld van hoe een bepaald document er kan of moet uitzien.