Machines en arbeidsmiddelen

Iedere organisatie werkt met specifieke machines en arbeidsmiddelen. Deze toestellen moeten niet alleen voldoen aan specifieke veiligheidsvereisten, maar dienen ook in dienst gesteld te worden en geïnventariseerd. Verder moeten uw medewerkers weten hoe ze het arbeidsmiddel correct en bijgevolg veilig gebruiken.

Invul­documenten

Dit document vult u in om specifieke zaken te analyseren of in kaart te brengen.

Voorbeeld­documenten

Een voorbeeld van hoe een bepaald document er kan of moet uitzien.

Informatie­documenten

Informatie over bepaalde onderwerpen of duiding bij specifieke invuldocumenten.