Naar uw checklist

Stel heldere omgangsregels op

Met een aantal ingrepen respecteert u de social distancing en de hygiëneregels, zowel tussen medewerkers onderling als tijdens contacten met klanten en leveranciers.

In uw zaak wandelen mensen binnen en buiten, maar kunt u de nodige afstand bewaren wanneer ze elkaar kruisen? Breng de in- en uitgaande stromen van uw ruimtes in kaart: keuken, zaal, lobby enzovoort. Pas aan waar nodig om contacten tot een minimum te beperken. Misschien zijn aparte in- en uitgangen een optie, door een niet-gebruikte deur of nooduitgang tijdelijk te openen?

Zorg ervoor dat er altijd voldoende afstand is tussen medewerkers, klanten, leveranciers, vertegenwoordigers enzovoort. Plaats een fysieke barrière of markeringen op de juiste afstand.

Tip: hang deze poster op op goed zichtbare plaatsen op om medewerkers en klanten aan de basisregels te herinneren.

Beperk het aantal klanten in uw zaak zodat de social distance gerespecteerd wordt. Afficheer duidelijk het maximumaantal personen dat gelijktijdig aanwezig mag zijn in een ruimte.

Werkt u met bediening aan tafel? Check de bijkomende maatregelen

Motiveer uw klanten om elektronisch te betalen en maak ook zoveel mogelijk gebruik van elektronische kassatickets. Kan dat niet, leg het ticket dan op de tafel of de toog om handcontact te vermijden. 

Specifiek voor hotels: uw receptionist vult het logboek in en vermijdt handcontact bij het overhandigen en terugnemen van badges of sleutels. Nog meer tips voor het in- en uitchecken vindt u hier.

Werkt u met bediening aan tafel? Check de bijkomende maatregelen

Herinner zowel medewerkers als klanten zo vaak mogelijk aan de hygiënemaatregelen. Wist u dat u hiervoor onze kant-en-klare posters kunt gebruiken rond hoesten en niezen, handhygiëne en algemene voorzorgen tegen het coronavirus?

Belangrijk: uw werknemers moeten altijd voldoende papieren zakdoeken op zak hebben om hun neus en mond mee te bedekken tijdens het snuiten, niezen en/of hoesten. De gebruikte zakdoek gooien ze meteen in een afsluitbare vuilnisbak, waarna ze hun handen wassen.

Neem ook een kijkje in onze andere nuttige documenten

Buiten de openingsuren zijn de deuren van uw horecazaak afgesloten, dus leveranciers kunnen niet zomaar binnen- en buitenwandelen om hun goederen te leveren. Hanteer indien mogelijk dit stappenplan om leveringen in goede banen te leiden:


Stap 1: de leverancier belt aan of neemt telefonisch contact op met de verantwoordelijke.

Stap 2: de levering wordt aan de deur geplaatst, bij voorkeur afgeschermd (bv. onder een luifel, in een brievenbus, in een plastic doos).

Stap 3: uw medewerker brengt de levering naar binnen en doet een visuele controle.

Stap 4: uw medewerker bevestigt mondeling dat de levering goed is aangekomen en geeft eventuele tekortkomingen door.

Stap 5: uw medewerker koppelt indien nodig via e-mail terug over de levering (bv. tekortkomingen). Bevestigingen en ontvangstbewijzen kan de leverancier doormailen of in een brievenbus stoppen.

Ontvang externen (bv. leveranciers, vertegenwoordigers, onderhoudsfirma's) alleen fysiek in uw zaak voor essentiële werkzaamheden. Beperk hun aanwezigheid daarenboven qua aantal personen, tijdsduur en bezochte ruimtes.

Tip: maak voor de eigenlijke opstart al afspraken hierover en mail uw instructies door.

Werkt u zelf als externe (bv. flexi-jobber, interimmer, gelegenheidsmedewerker, freelancer) in een horecazaak of moet u er werkzaamheden uitvoeren? In dat geval is het belangrijk dat u vooraf de nodige instructies krijgt.

In deze infofiche vindt u hier meer tips over

Start uw werkvloer veilig op

Van apparaten inschakelen over uw zaal en keuken herindelen tot noodplannen aanpassen: met onze infofiches weet u waarop te letten.

Ook door uw ruimtes goed te ventileren beperkt u de verspreiding van het coronavirus. Ramen regelmatig openzetten is dus de boodschap. Hebt u een verluchtingsinstallatie? Zorg voor een regelmatige onderhoudsbeurt en laat zeker de filters tijdig vervangen of schoonmaken. Gebruik geen individuele ventilatoren die het virus kunnen verspreiden.

Consulteer onze poster rond ventilatie tijdens Corona

Onder andere over het meten van de CO2-concentratie zijn er recent enkele extra regels en adviezen opgesteld. Ontdek hier alvast een lijst met een aantal CO2-meters waarvan de specificaties voldoen aan die richtlijnen.

Hotelkamers moeten dagelijks goed verlucht worden, en zeker minstens 1 uur na het uitchecken. Kamers zonder ramen mogen niet worden verhuurd. Hou ook rekening met het ongediertebestrijdingsplan.

Lees meer in ons blogartikel

Check welke deuren open mogen staan. Om te verluchten, bijvoorbeeld, of als extra in- of uitgang. Hou wel steevast rekening met de brandveiligheid, het ongediertebestrijdingsplan en het risico op ongewenst bezoek of diefstal. Deuren die permanent dicht mogen blijven, sluit u af.

Belangrijk: breng op elke afgesloten deur een markering aan. Zo vermijdt u dat mensen de deurklink vastnemen om te voelen of ze effectief op slot is.

Om de social distancing te garanderen zorgt u voor een duidelijke indeling van uw keuken, zaal, lobby en andere ruimtes. Dat kan via vloermarkeringen, pictogrammen, linten enzovoort. Tussen dicht aangrenzende werkplekken plaatst u fysieke afschermingen. Geef uw medewerkers ook de instructie om enkel de voor hen strikt noodzakelijke ruimtes te betreden.

Plaats een afscherming in plexiglas aan uw kassa om rechtstreeks contact tussen uw kassamedewerker en klanten te vermijden. Plaats één vaste medewerker aan de kassa. Moet er toch gewisseld worden, ontsmet dan alle oppervlakken (bv. toetsen, stoel, toonbank). Werk zoveel mogelijk met elektronische kassatickets. Kan dat niet, leg het ticket dan op de toonbank of tafel om handcontact te vermijden.

Lees hier meer over in deze infofiche.

Laat uw klanten zoveel mogelijk vooraf hun bestelling doorgeven. De betaling gebeurt bij voorkeur vooraf of contactloos bij levering. Levert u aan huis, dan vermijdt u direct contact met de klant door de tassen aan de deur te plaatsen. Elk voertuig (bv. auto, bestelwagen, fiets, scooter) wordt gekoppeld aan één medewerker. Is dat onhaalbaar, dan ontsmet en reinigt u het bij de shiftwissel.

Zet u tijdelijk in op afhaalmaaltijden of leveringen aan huis? Dan hebt u geen registratie van het FAVV nodig. Wél moet u zich houden aan specifieke richtlijnen.

Het risico op besmetting met het coronavirus via voeding is sowieso verwaarloosbaar. Zeker wanneer u een strikte persoonlijke hygiëne en voedsel- en arbeidshygiëne toepast. Maak harde oppervlakken regelmatig schoon met warm water en zeep. Werk ook altijd met schone materialen. Vaat-, hand- en theedoeken wast u op hoge temperatuur (minstens 60 °C) en ook uw vaatwasser laat u draaien op 60°C of hoger.

Check voor de heropstart de houdbaarheid van de levensmiddelen die u nog in stock hebt. Gooi alle voorbereide en geopende voedingswaren weg waarvan de houdbaarheidsdatum overschreden is.

Volg de richtlijnen van het voedselagentschap (FAVV) strikt op

Controleer voor de heropening uw ingezette middelen tegen ongediertevolgens het ongediertebestrijdingsplan. In functie van de gewijzigde werkomstandigheden en circulatie binnen uw zaal en keuken zult u dat plan eventueel tijdelijk moeten aanpassen. Leeg vliegenvallen en laat uw firma voor ongediertebestrijding indien nodig de vallen en lokazen nakijken.

Ga altijd na of er werknemers zijn die zich buiten het gezichtsveld of gehoorbereik van collega’s bevinden. Blijkt dat het geval, dan moeten die personen beschikken over een alarmmiddel (bv. gsm, telefoon, walkietalkie, brandalarm …). 

Lees hier nog meer tips om veilig alleen te werken

Enkel essentiële vergaderingen die niet vanaf afstand georganiseerd kunnen worden, mogen doorgaan op locatie. Kies een ruimte waar u de social distancing kunt respecteren en beperk het aantal deelnemers tot een minimum. Hou van elke fysieke vergadering gedurende één maand een aanwezigheidslijst bij.

 

Maak gebruik van deze poster om de werknemers te informeren over het maximaal aantal personen die in de ruimte aanwezig mogen zijn. Hang deze op aan de toegangsdeur(en).

Voor wie minder mobiel is of zware voorraden van de ene naar de andere verdieping moet transporteren, is de lift een essentieel hulpmiddel. Alleen is het een kleine ruimte waar voldoende afstand bewaren niet altijd makkelijk is.

Check ook deze maatregelen voor een veilig liftgebruik

Het door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer is aanvaardbaar indien men het organiseert zodanig dat het risico op besmetting geringer is dan wanneer de werknemers zich met openbaar vervoer naar het werk zouden begeven. In elk geval is een mondmasker verplicht, en dient de toevoer van verse lucht te worden verzekerd. Men houdt zoveel mogelijk afstand van elkaar, ook bij het in- en uitstappen. Men werkt daarom best met vaste plaatsen. Men geeft ook bijzondere aandacht aan de hygiëne binnen de voertuigen.

Wie met het openbaar vervoer (trein, tram, bus) komt, volgt de instructies van de vervoersmaatschappijen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is het dragen van een mondmasker dat mond en neus bedekt verplicht in het openbaar vervoer zowel in de stations, op de perrons en aan boord van de treinen.
 

Ook in bepaalde (delen van) steden is een mondmasker verplicht.

Meer concrete tips vindt u in deze infofiche

Ook tijdens pauzemomenten blijft social distancing de basisregel. Verwijder daarom stoelen tot de noodzakelijke afstand tussen medewerkers gegarandeerd is. Laat hen schuin tegenover elkaar plaatsnemen aan een tafel, organiseer lunchpauzes in verschillende shiften of richt bijkomende pauzelokalen in. Ook in de buitenlucht pauzeren of lunchen is een optie als het weer en de infrastructuur het toelaten. 

TIP: Bekers, borden en bestekken reinig je bij voorkeur in de vaatwasser. Daarin heeft een virus immers geen kans om te overleven. Is er geen vaatwasser aanwezig op de werkvloer, zorg dat je de alles handmatig reinigt met een propere spons.

In deze checklist vindt u nog meer tips en tricks

Hebt u een omkleedruimte in uw zaak of stelt u douches ter beschikking van het personeel, dan moet u rekening houden met specifieke maatregelen rond hygiëne en social distancing.

Bekijk de tips en tricks in de infofiche.

Uw machines en installaties hebben mogelijks een periode stilgestaan. Neem er de handleiding bij om ze opnieuw in te schakelen. Zo voorkomt u incidenten.

Uw (industriële) vaatwasser opstarten
Door lange stilstand kan er in uw vaatwasser uitdroging, bacterievorming en kristallisatie optreden. Volg de richtlijnen van de fabrikant om dit te vermijden. Hebt u de machine wekelijks laten draaien, dan is dat normaal voldoende. Check bij de heropstart zeker of uw vaatwasmiddelen goed zijn aangesloten. Voor u effectief vaat inlaadt, laat u uw vaatwasser eerst nog enkele keren leeg het schoonmaakprogramma doorlopen.

In deze infofiche leest u meer over de veilige opstart van machines

Dat iedereen zich ook moet blijven houden aan de voorgeschreven instructies in geval van brand, staat buiten kijf. Kunt u de social distancing op uw bestaande verzamelplaats niet garanderen in het geval van evacuatie, voorzie dan een bijkomende locatie.

Meer info hierover vindt u in dit infodocument

Worden tappunten (bv. kranen, sproeiers, douches, luchtbevochtigers) of leidingdelen ervan langer dan een week niet doorstroomd, dan kan er zich legionella in ontwikkelen. Deze bacterie is de voornaamste veroorzaker van Pontiac-koorts en legionellose of veteranenziekte.

Met dit stappenplan start u uw tappunten veilig op

Zorg voor een schone werkomgeving

Naast voldoende handhygiëne bij uw medewerkers is ook grondig onderhoud van de werkplek en -middelen cruciaal om verspreiding van het coronavirus te vermijden.

Bij het schoonmaken ligt de absolute prioriteit op oppervlakken, deurklinken, schakelaars, telefoontoestellen, handvaten, machines en apparaten, stoelen en tafels in de zaal enzovoort. Ook werkstukken en arbeidsmiddelen die door meerdere werknemers worden gebruikt, moeten regelmatig gereinigd en ontsmet worden. Om dit te bolwerken moet u mogelijk uw schoonmaakprogramma reorganiseren, zowel qua frequentie als op het vlak van gebruikte poetsmiddelen. Zorg vóór de heropstart van 8 juni voor een complete reiniging van de materialen en ruimtes die gebruikt worden door het personeel en de gasten. Voorzie minstens om de 30 minuten een desinfectering van de klink als de deur niet open kan blijven staan.

Tip: Bekers, borden en bestekken reinig je bij voorkeur in de vaatwasser. Daarin heeft een virus immers geen kans om te overleven. Is er geen vaatwasser aanwezig op de werkvloer, zorg dat je de alles handmatig reinigt met een propere spons.
 

Specifiek voor hotels: vermijd kruisbesmetting bij het schoonmaken van uw hotelkamers. Zorg ervoor dat uw medewerkers hun handen meteen ontsmetten nadat ze een kamer hebben schoongemaakt. Het poetspersoneel maakt bij voorkeur steeds dezelfde verdieping en kamers schoon. Werken ze met handschoenen, dan wisselen ze die voor ze de volgende kamer binnengaan. Uiteraard worden ook borstels, stofzuigers, emmers, schoonmaakwagens en andere materialen telkens gereinigd. Dezelfde procedure geldt trouwens wanneer u onderhoudswerken laat uitvoeren in verschillende kamers.

Hoe handschoenen correct uitdoen? Lees de instructie

Hang aan elke wastafel in uw horecazaak duidelijk leesbare instructies rond handhygiëne. Laat de klanten bij het betreden van uw zaak hun handen ontsmetten via alcoholgel. Onderstreep ook het belang van een goede toilethygiëne. Concreet: het toilet proper achterlaten, doorspoelen en het wc-deksel sluiten. Het gebruik van sanitair voor niet-gasten is verboden.
 

Tip: Aandachtspunten van bleekwater als reinigings- en ontsmettingsmiddel.

Download onze poster rond handhygiëne

Voorzie voldoende zeep – bij voorkeur in zeeppompjes – papieren handdoeken en gesloten vuilnisbakken, indien mogelijk met pedaalbediening. Is de afstand tussen de werkplek en de wasgelegenheid te groot, voorzie dan handalcoholgel (bij voorkeur een individuele verpakking per werknemer). Aan uw kassa of receptie plaatst u ook een pomp met alcoholgel voor de klanten.

Vermijd het gebruik van elektrische handdrogers of handdoeken.

Voor ethanol (de basis van handalcoholgel) in grote hoeveelheden (vanaf 5l) gelden deze preventiemaatregelen

Eerst en vooral dit: het risico op een coronabesmetting via afval is miniem. Een correcte, efficiënte afvalinzameling is wél cruciaal om bijkomende hygiëne- en gezondheidsrisico's te vermijden. Verwijder volle vuilnisbakken of -zakken onmiddellijk uit uw werkruimtes. Wie het afval ophaalt, draagt handschoenen.

Hoe handschoenen correct uitdoen? Lees de instructie

Download hier het document.

Linnen correct verwerken

Wees aandachtig voor de gezondheid van uw medewerkers

Wie symptomen heeft, vertrekt naar huis. Maar wat met de mentale gezondheid van uw werknemers? En kunnen uw hulpverleners (EHBO) nog veilig werken?

Deze beslissingsboom geeft de te nemen stappen weer. Test de werknemer positief, dan start het proces van contact tracing. Deze brochure de nodige maatregelen samen.

Werknemers die het mentaal moeilijk hebben (bv. stress, werkbelasting, combinatie werk-privé), zich angstig voelen of rouwen om een dierbare, kunnen tijdens de kantooruren voor een vertrouwelijk gesprek terecht bij het psychoteam van Mensura.

We kunnen ook een 24/7-hulplijn activeren voor uw personeel. Wilt u hier meer info over? Stuur een mail naar psychosociale-aspecten@mensura.be.

Veelgestelde vragen over coronavirus en psychosociaal welzijn

Ook al hebben uw anderstalige werknemers onze taal redelijk onder de knie, misschien missen ze toch bepaalde nuances. Daardoor kunnen er misverstanden ontstaan. Voorzie daarom ook basisinformatie in de moedertaal van uw medewerkers.

Download posters, FAQ’s en audiofiles met corona-info in verschillende talen

Het is belangrijk dat uw medewerkers weten hoe ze zichzelf kunnen verzorgen bij een verwonding.

TIP: Consulteer ook de aangepaste richtlijnen rond hulpverlening tijdens corona van FOD Waso.

Meer info hierover vindt u in deze infobrochure

Mondmaskers vormen een onderdeel van de exitstrategie uit de lockdown. Het is belangrijk dat we ze dragen, maar cruciaal is dat we de hiërarchie van de preventiemaatregelen blijven respecteren. Concreet: pas wanneer de eerste maatregel in de hiërarchie niet kan worden gerespecteerd, wordt de maatregel op het niveau eronder van kracht enzovoort.

Mondmaskers staan onderaan de ranglijst en worden pas aanbevolen wanneer alle andere maatregelen onhaalbaar zijn. 

Preventieve maatregelen volgens hiërarchie 

  1. Blijf thuis, zeker wanneer u ziek bent.
  2. Beperk uw fysieke sociale contacten.
  3. Werk maximaal via telewerk als de functies dit toelaten.
  4. Was vaak uw handen met water en zeep.
  5. Hou minstens 1,5 meter afstand, binnen én buiten.
  6. Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen of volgens de plaatselijk geldende regionale richtlijnen.

Infografiek: 'Zo draag je veilig een mondmasker'

Hier vindt u meer informatie over mondmaskers

Hebt u een vraag over de specifieke situatie bij u op de werkvloer?

Wij helpen u graag verder! Neem contact op met uw vertrouwde contactpersoon of met ons regionaal kantoor.

Sectorspecifieke e-learnings voor uw werknemers

Uw medewerkers informeren hoe ze veilig en gezond kunnen werken in coronatijden? Dat kan met onze sectorspecifieke e-learnings.

Ontdek de e-learning voor uw sector