Naar uw checklist

Stel heldere omgangsregels op

Met een aantal ingrepen respecteert u de social distancing en de hygiëneregels, zowel tussen medewerkers onderling als tijdens contacten met klanten en leveranciers.

In een winkel wandelen mensen binnen en buiten, maar kunt u de nodige afstand bewaren wanneer ze elkaar kruisen? Houd in- en uitgaande stromen apart, bijvoorbeeld via een scheidingswand. Of mischien zijn afzonderlijke in- en uitgangen een optie. In elk geval: afficheer duidelijk via vloermarkeringen of signalisatie hoe u wenst dat klanten zich bewegen doorheen de winkel.

Meer tips vindt u in dit infodocument

Zorg ervoor dat er altijd voldoende afstand is tussen collega’s, klanten, leveranciers, vertegenwoordigers enzovoort. Plaats een fysieke barrière of markeringen op de juiste afstand. Verspreid populaire producten om samenscholingen te vermijden en afficheer duidelijk waar klanten welke producten kunnen vinden.
 

Beperk het aantal klanten in de winkel zodat de social distancing gerespecteerd wordt. Afficheer aan de ingang het maximumaantal klanten dat gelijktijdig aanwezig mag zijn in uw winkel. Plaats indien mogelijk iemand aan de deur om het aantal klanten te tellen. Zo bent u er zeker van dat de maximumcapaciteit nooit overschreden wordt.
 

Let op: cafetaria’s verbonden aan of in winkels mogen nog niet heropend worden. Berg de stoelen op zodat klanten er niet kunnen gaan zitten.
 

Werkt u met winkelkarren? Verplicht dan het gebruik ervan om de nodige afstand tussen klanten te garanderen. Breng evenveel karren in omloop als het maximumaantal klanten dat tegelijk in het winkelpunt mag zijn en ontsmet de handvaten na elk gebruik.
 

Tip: voorzie voor klanten al uw instructies aan de ingang en op goed zichtbare plaatsen. Om uw medewerkers te herinneren aan de basisregels kunt u bijvoorbeeld deze poster ophangen in de pauzeruimte, kleedkamer, toiletten.

Lees meer over social distancing in dit infodocument

Plaats een afscherming in plexiglas aan uw kassa en toonbank om rechtstreeks contact tussen uw kassamedewerker en klanten te vermijden. Plaats één vaste medewerker aan de kassa. Moet er toch gewisseld worden, ontsmet dan alle oppervlakken (bv. toetsen, scanner, stoel, toonbank). Werk zoveel mogelijk met elektronische kassatickets (bv. bij klanten met klantenkaart). Kan dat niet, leg het ticket dan op de toonbank om handcontact te vermijden.

Lees hier meer over in deze infofiche

Probeer bij contact met externen de uitwisseling van documenten, verkoopartikelen en andere voorwerpen tot het minimum te beperken. Werk zoveel mogelijk met elektronische kassatickets (bv. bij klanten met klantenkaart). Kan dat niet, leg het ticket dan op de toonbank om handcontact te vermijden.Bevestigingen en ontvangstbewijzen van leveringen kunnen worden doorgemaild of in een brievenbus gestopt.

Herinner medewerkers en klanten zo vaak mogelijk aan de hygiënemaatregelen. Wist u dat u hiervoor onze kant-en-klare posters kunt gebruiken rond hoesten en niezen, handhygiëne en algemene voorzorgen tegen het coronavirus?
 

Belangrijk: uw werknemers moeten altijd voldoende papieren zakdoeken op zak hebben om hun neus en mond mee te bedekken tijdens het snuiten, niezen en/of hoesten. De gebruikte zakdoek gooien ze meteen in een afsluitbare vuilnisbak, waarna ze hun handen wassen.

Neem ook een kijkje in onze andere nuttige documenten

In de mate van het mogelijke plant u leveringen in buiten de openingsuren van de winkel.  De leverancier zet de goederen op een vooraf afgesproken plaats, de winkelmedewerkers behandelen de goederen pas na enkele uren en wassen meteen erna grondig de handen. Moeten de goederen meteen worden verplaatst, dan dragen ze handschoenen en gebruiken ze hiervoor zelf de steekkar, transpallet of andere hulpmiddelen van de winkel. De leverancier komt dus bij voorkeur niet in uw stockage- of winkelruimte.

Ontvang externen (bv. leveranciers, vertegenwoordigers) alleen fysiek in uw zaak voor essentiële werkzaamheden. Beperk hun aanwezigheid daarenboven qua aantal personen, tijdsduur en bezochte ruimtes.
 

Tip: maak voor de eigenlijke opstart al afspraken hierover en mail uw instructies door.

In dat geval is het belangrijk dat u vóór uw eerste bezoek of de start van de werkzaamheden de nodige instructies krijgt van uw opdrachtgever.

In deze infofiche vindt u hier meer tips over

Roltrappen zijn ook vaak onmisbaar als transportmiddel in o.a. ziekenhuizen, winkels, stations. Ook hier staan vaak mensen dicht bij elkaar. Consulteer de infofiche met een aantal belangrijke tips voor een verantwoord veilig gebruik van roltrappen tijdens corona-tijd.

Consulteer de infofiche

Start uw werkvloer veilig op

Van apparatuur inschakelen over de winkel herindelen tot noodplannen aanpassen: met onze infofiches weet u waarop te letten.

Ook door uw ruimtes goed te ventileren beperkt u de verspreiding van het coronavirus. Ramen regelmatig openzetten is dus de boodschap. Hebt u een verluchtingsinstallatie? Zorg voor een regelmatige onderhoudsbeurt en laat zeker de filters tijdig vervangen of schoonmaken. Gebruik geen individuele ventilatoren die het virus kunnen verspreiden.

Consulteer onze poster rond ventilatie tijdens Corona

Onder andere over het meten van de CO2-concentratie zijn er recent enkele extra regels en adviezen opgesteld. Ontdek hier alvast een lijst met een aantal CO2-meters waarvan de specificaties voldoen aan die richtlijnen.

Lees meer in ons blogartikel

Check welke deuren open mogen staan. Om te verluchten, bijvoorbeeld, of als extra in- of uitgang. Hou wel steevast rekening met de brandveiligheid en het risico op ongewenst bezoek of diefstal. Deuren die permanent dicht mogen blijven, sluit u af.
 

Belangrijk: breng op elke afgesloten deur een markering aan. Zo vermijdt u dat mensen de deurklink vastnemen om te voelen of ze effectief op slot is.

Om de social distancing te garanderen zorgt u voor een duidelijke indeling van de winkel. Via vloermarkeringen, pictogrammen of linten toont u in welke richting klanten moeten stappen. Promoot zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer.
 

Hebt u paskamers? Ook daar moeten personeel en klanten de social distancing en hygiënerichtlijnen respecteren.

Ga altijd na of er werknemers zijn die zich buiten het gezichtsveld of gehoorbereik van collega’s bevinden (bv. in uw stockageruimte). Is dat het geval, dan moeten die personen beschikken over een alarmmiddel (bv. gsm, telefoon, walkietalkie, brandalarm …).

Lees hier nog meer tips om veilig alleen te werken

Enkel essentiële vergaderingen die niet vanaf afstand georganiseerd kunnen worden, mogen doorgaan op locatie. Kies een ruimte waar u de social distancing kunt respecteren en beperk het aantal deelnemers tot een minimum. Hou van elke fysieke vergadering gedurende één maand een aanwezigheidslijst bij.

 

Maak gebruik van deze poster om de werknemers te informeren over het maximaal aantal personen die in de ruimte aanwezig mogen zijn. Hang deze op aan de toegangsdeur(en).

Voor wie minder mobiel is of zware voorraden van de ene naar de andere verdieping moet transporteren, is de lift een essentieel hulpmiddel. Alleen is het een kleine ruimte waar voldoende afstand bewaren niet altijd makkelijk is.
 

Tip: motiveer uw werknemers om zoveel mogelijk voor de trap te kiezen door deze poster goed zichtbaar op te hangen.

Check ook deze maatregelen voor een veilig liftgebruik

Motiveer je werknemers om bij het gebruik van de trap altijd de trapleuning vast te nemen. Ze kunnen gebruik maken van hun mouw of een papieren zakdoekje om de leuning vast te nemen. Voorzie vuilbakken met voetpedaal in de trappenhal; aan begin, op einde of in verschillende overlopen en informeer de werknemers om het zakdoekje onmiddellijk na gebruik weg te gooien in de vuilbak. Bijkomend kan u ook per verdieping handalcoholgel in een houder voorzien zodat werknemers hun handen kunnen ontsmetten voor en na het gebruik van de trap. Zorg er ook voor dat het reinigen van trapleuningen en klinken (van de deuren die naar de trappenhal leiden) mee opgenomen wordt in het schoonmaakprogramma.

Het door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer is aanvaardbaar indien men het organiseert zodanig dat het risico op besmetting geringer is dan wanneer de werknemers zich met openbaar vervoer naar het werk zouden begeven. In elk geval is een mondmasker verplicht, en dient de toevoer van verse lucht te worden verzekerd. Men houdt zoveel mogelijk afstand van elkaar, ook bij het in- en uitstappen. Men werkt daarom best met vaste plaatsen. Men geeft ook bijzondere aandacht aan de hygiëne binnen de voertuigen.

Wie met het openbaar vervoer (trein, tram, bus) komt, volgt de instructies van de vervoersmaatschappijen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is het dragen van een mondmasker dat mond en neus bedekt verplicht in het openbaar vervoer zowel in de stations, op de perrons en aan boord van de treinen.
 

Ook in bepaalde (delen van) steden is een mondmasker verplicht.

Meer concrete tips vindt u in deze infofiche

Ook tijdens pauzemomenten blijft social distancing de basisregel. Verwijder daarom stoelen tot de noodzakelijke afstand tussen medewerkers gegarandeerd is. Laat medewerkers schuin tegenover elkaar plaatsnemen aan een tafel, organiseer lunchpauzes in verschillende shiften of richt bijkomende pauzelokalen in. Ook in de buitenlucht pauzeren of lunchen is een optie als het weer en de infrastructuur het toelaten. 
 

Let op: cafetaria’s verbonden aan of in winkels mogen nog niet heropend worden. Berg de stoelen op zodat klanten er niet kunnen gaan zitten.
 

TIP: Bekers, borden en bestekken reinig je bij voorkeur in de vaatwasser. Daarin heeft een virus immers geen kans om te overleven. Is er geen vaatwasser aanwezig op de werkvloer, zorg dat je de alles handmatig reinigt met een propere spons.

In deze checklist vindt u nog meer tips en tricks

Controleer of de toestellen en hulpmiddelen in uw winkel nog in goede staat zijn (bv. transpallet, heftruck, (trap)ladder, kartonpers, inpakmachine). Neem er de handleiding bij om ze veilig weer op te starten. Reinig regelmatig alle bedieningspanelen en werk zoveel mogelijk met vaste gebruikers.

Dat iedereen zich ook moet blijven houden aan de voorgeschreven instructies in geval van brand, staat buiten kijf. Kunt u de social distancing op uw bestaande verzamelplaats niet garanderen in het geval van evacuatie, voorzie dan een bijkomende locatie.
 

Let op: ook uw brandbestrijdingsploeg moet tijdens interventies zo goed mogelijk de afstandsregels respecteren. Reserveer noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen voor interventies bij noodgevallen.

Meer info hierover vindt u in dit infodocument

Worden tappunten (bv. kranen, sproeiers, douches, luchtbevochtigers) of leidingdelen ervan langer dan een week niet doorstroomd, dan kan er zich legionella in ontwikkelen. Deze bacterie is de voornaamste veroorzaker van Pontiac-koorts en legionellose of veteranenziekte.

Met dit stappenplan start u uw tappunten veilig op

Zorg voor een schone werkomgeving

Naast voldoende handhygiëne bij uw medewerkers is ook grondig onderhoud van de werkplek en -middelen cruciaal om verspreiding van het coronavirus te vermijden.

Bij het schoonmaken van de winkel en de stockageruimtes ligt de absolute prioriteit op oppervlakken, deurklinken, schakelaars, telefoontoestellen, printers, koffiemachines, toetsenborden, scanners, ladders enzovoort. Bij elke personeelswissel aan de kassa moet de werkpost (bv. scanner, toetsen, stoel, transportband) volledig worden gereinigd en ontsmet. Om dit te bolwerken moet u mogelijk uw schoonmaakprogramma reorganiseren, zowel qua frequentie als op het vlak van gebruikte poetsmiddelen.
 

TIP: Bekers, borden en bestekken reinig je bij voorkeur in de vaatwasser. Daarin heeft een virus immers geen kans om te overleven. Is er geen vaatwasser aanwezig op de werkvloer, zorg dat je de alles handmatig reinigt met een propere spons.

Bekijk de aanbevolen ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken en voorwerpen

Hang aan elke wastafel duidelijk leesbare instructies rond handhygiëne. Informeer de werknemers om na het wassen en drogen van handen de waterkraan dicht te draaien met een papieren doekje of de kraan te sluiten met de elleboog. Onderstreep ook het belang van een goede toilethygiëne. Concreet: het toilet proper achterlaten, doorspoelen en het wc-deksel sluiten.
 

Tip: Aandachtspunten van bleekwater als reinigings- en ontsmettingsmiddel.
 

Hebt u een apart klantentoilet, maak het dan regelmatig schoon en wijs ook klanten op het belang van een goede toilethygiëne.

Download onze poster rond handhygiëne

Voorzie voldoende zeep – bij voorkeur in zeeppompjes – papieren handdoeken en gesloten vuilnisbakken, indien mogelijk met pedaalbediening. Is de afstand tussen de werkplaats en de wasgelegenheid te groot, voorzie dan handalcoholgel (bij voorkeur een individuele verpakking per werknemer).
 

Aan de kassa plaatst u ook een pomp met alcoholgel voor de klanten.
 

Vermijd het gebruik van elektrische handdrogers of handdoeken.

Voor ethanol (de basis van handalcoholgel) in grote hoeveelheden (vanaf 5l) gelden deze preventiemaatregelen

Eerst en vooral dit: het risico op een coronabesmetting via afval is miniem. Een correcte, efficiënte afvalinzameling is wél cruciaal om bijkomende hygiëne- en gezondheidsrisico's te vermijden. Verwijder volle vuilnisbakken of -zakken onmiddellijk van de werkvloer. Worden vuilnisbakken, een kartonpers of andere hulpmiddelen door verschillende huurders van een gebouw gebruikt, draag dan wegwerphandschoenen.

Hoe handschoenen correct uitdoen? Lees de instructie

Wees aandachtig voor de gezondheid van uw medewerkers

Wie symptomen heeft, vertrekt naar huis. Maar wat met de mentale gezondheid van uw werknemers? En heeft uw winkelpersoneel de juiste info ontvangen rond eerste hulp?

Deze beslissingsboom geeft de te nemen stappen weer. Test de werknemer positief, dan start het proces van contact tracing. Deze brochure de nodige maatregelen samen.

Werknemers die het mentaal moeilijk hebben (bv. stress, werkbelasting, combinatie werk-privé), zich angstig voelen of rouwen om een dierbare, kunnen tijdens de kantooruren voor een vertrouwelijk gesprek terecht bij het psychoteam van Mensura.
 

We kunnen ook een 24/7-hulplijn activeren voor uw personeel. Wilt u hier meer info over? Stuur een mail naar psychosociale-aspecten@mensura.be.

Veelgestelde vragen over coronavirus en psychosociaal welzijn

Ook al hebben uw anderstalige werknemers onze taal redelijk onder de knie, misschien missen ze toch bepaalde nuances. Daardoor kunnen er misverstanden ontstaan. Voorzie daarom ook basisinformatie in de moedertaal van uw medewerkers.

Download posters, FAQ’s en audiofiles met corona-info in verschillende talen

Het is belangrijk dat uw medewerkers weten hoe ze zichzelf kunnen verzorgen bij een verwonding. Meer info hierover vindt u in deze infobrochure.

TIP: Consulteer ook de aangepaste richtlijnen rond hulpverlening tijdens corona van FOD Waso.

Mondmaskers vormen een onderdeel van de exitstrategie uit de lockdown. Het is belangrijk dat we ze dragen, maar cruciaal is dat we de hiërarchie van de preventiemaatregelen blijven respecteren. Concreet: pas wanneer de eerste maatregel in de hiërarchie niet kan worden gerespecteerd, wordt de maatregel op het niveau eronder van kracht enzovoort.
 

Mondmaskers staan onderaan de ranglijst en worden pas aanbevolen wanneer alle andere maatregelen onhaalbaar zijn. 
 

Preventieve maatregelen volgens hiërarchie 

  1. Blijf thuis, zeker wanneer u ziek bent.
  2. Beperk uw fysieke sociale contacten.
  3. Werk maximaal via telewerk als de functies dit toelaten.
  4. Was vaak uw handen met water en zeep.
  5. Hou minstens 1,5 meter afstand, binnen én buiten.
  6. Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen of volgens de plaatselijk geldende regionale richtlijnen.

Infografiek: 'Zo draag je veilig een mondmasker'

Hier vindt u meer informatie over mondmaskers

Hebt u een vraag over de specifieke situatie bij u op de werkvloer?

Wij helpen u graag verder! Neem contact op met uw vertrouwde contactpersoon of met ons regionaal kantoor.

Sectorspecifieke e-learnings voor uw werknemers

Uw medewerkers informeren hoe ze veilig en gezond kunnen werken in coronatijden? Dat kan met onze sectorspecifieke e-learnings.

Ontdek de e-learning voor uw sector