Naar uw checklist

Stel heldere omgangsregels op

Met een aantal ingrepen respecteert u de social distancing en de hygiëneregels, zowel tussen medewerkers onderling als tijdens contacten met klanten en leveranciers.

In elk gebouw wandelen mensen binnen en buiten, maar kunt u de nodige afstand bewaren wanneer ze elkaar kruisen? Houd in- en uitgaande stromen apart, bijvoorbeeld via een scheidingswand. Of mischien zijn afzonderlijke in- en uitgangen een optie, door een niet-gebruikte deur of nooduitgang tijdelijk te openen?

Meer tips vindt u in dit infodocument

Zorg ervoor dat er altijd voldoende afstand is tijdens het contact met collega’s, klanten, leveranciers, bezoekers enzovoort. Plaats een fysieke barrière of markeringen op de juiste afstand of voorzie schermen in plexiglas. Beperk ook het aantal personen dat tegelijkertijd in dezelfde ruimte aanwezig is.
 

Tip: hang deze poster op op goed zichtbare plaatsen op om uw medewerkers aan de basisregels te herinneren. Want ook in kleedkamers, toiletten en de cafetaria moeten mensen er zich aan houden.

Lees meer over social distancing in dit infodocument

Probeer bij contact met externen de uitwisseling van documenten en voorwerpen tot het minimum te beperken. Zo kan uw onthaalmedewerker het logboek aanvullen en bezoekers zelf hun badge laten nemen. Bevestigingen, ontvangstbewijzen en transportdocumenten kunnen elektronisch worden opgesteld en uitgewisseld of in een brievenbus gestopt worden.

Herinner medewerkers en bezoekers zo vaak mogelijk aan de hygiënemaatregelen. Wist u dat u hiervoor onze kant-en-klare posters kunt gebruiken rond hoesten en niezen, handhygiëne en algemene voorzorgen tegen het coronavirus?
 

Belangrijk: uw werknemers moeten altijd voldoende papieren zakdoeken op zak hebben om hun neus en mond mee te bedekken tijdens het snuiten, niezen en/of hoesten. De gebruikte zakdoek gooien ze meteen in een afsluitbare vuilnisbak, waarna ze hun handen wassen. In elke vracht- of bestelwagen voorziet u afsluitbare plastic zakken om zakdoeken voorlopig in op te bergen.

Neem ook een kijkje in onze andere nuttige documenten

Ontvang externen (bv. leveranciers, vertegenwoordigers) alleen fysiek in uw organisatie voor essentiële werkzaamheden. Beperk hun aanwezigheid daarenboven qua aantal personen, tijdsduur en bezochte ruimtes.
 

Tip: maak voor de eigenlijke opstart al afspraken hierover en mail uw instructies door.

Zorg dat uw medewerkers vooraf alle nodige info doorkrijgen om de levering vlot te laten verlopen. Geeft de klant ter plaatse specifieke instructies, dan volgen uw chauffeurs die uiteraard nauwgezet op.

In dit infodocument vindt u hier meer info over

Start uw werkvloer veilig op

Van machines inschakelen over vergaderruimtes herindelen tot noodplannen aanpassen: met onze infofiches weet u waarop te letten.

Ook door uw ruimtes goed te ventileren beperkt u de verspreiding van het coronavirus. Ramen regelmatig openzetten is dus de boodschap, ook van vrachtwagens en andere voertuigen. Hebt u een verluchtingsinstallatie? Zorg voor een regelmatige onderhoudsbeurt en laat zeker de filters tijdig vervangen of schoonmaken. Dit geldt uiteraard ook voor de airco-installaties van vracht- en bestelwagens. Gebruik geen individuele ventilatoren die het virus kunnen verspreiden.

Consulteer onze poster rond ventilatie tijdens Corona

Onder andere over het meten van de CO2-concentratie zijn er recent enkele extra regels en adviezen opgesteld. Ontdek hier alvast een lijst met een aantal CO2-meters waarvan de specificaties voldoen aan die richtlijnen.

Lees meer in ons blogartikel

Check welke deuren open mogen staan. Om te verluchten, bijvoorbeeld, of als extra in- of uitgang. Hou wel steevast rekening met de brandveiligheid en het risico op ongewenst bezoek of diefstal. Deuren die permanent dicht mogen blijven, sluit u af.
 

Belangrijk: breng op elke afgesloten deur een markering aan. Zo vermijdt u dat mensen de deurklink vastnemen om te voelen of ze effectief op slot is.

Om de social distancing te garanderen zorgt u voor een duidelijke indeling van de werkvloer: via vloermarkeringen, pictogrammen, linten enzovoort. Tussen dicht aangrenzende werkposten plaatst u fysieke afschermingen. Geef uw medewerkers ook de instructie om enkel de voor hen strikt noodzakelijke ruimtes te betreden.

Meer info vindt u in dit infodocument

Ga altijd na of er werknemers zijn die zich buiten het gezichtsveld of gehoorbereik van collega’s bevinden. Blijkt dat het geval, dan moeten die personen beschikken over een alarmmiddel (bv. gsm, telefoon, walkietalkie, brandalarm …).

Lees hier nog meer tips om veilig alleen te werken

Enkel essentiële vergaderingen die niet vanaf afstand georganiseerd kunnen worden, mogen doorgaan op locatie. Kies een ruimte waar u de social distancing kunt respecteren en beperk het aantal deelnemers tot een minimum. Hou van elke fysieke vergadering gedurende één maand een aanwezigheidslijst bij.

 

Maak gebruik van deze poster om de werknemers te informeren over het maximaal aantal personen die in de ruimte aanwezig mogen zijn. Hang deze op aan de toegangsdeur(en).

Om zware goederen efficiënt van de ene naar de andere verdieping te brengen, is de lift een essentieel hulpmiddel. Alleen is het een kleine ruimte waar voldoende afstand bewaren niet altijd makkelijk is.

Check ook deze maatregelen voor een veilig liftgebruik

Motiveer je werknemers om bij het gebruik van de trap altijd de trapleuning vast te nemen. Ze kunnen gebruik maken van hun mouw of een papieren zakdoekje om de leuning vast te nemen. Voorzie vuilbakken met voetpedaal in de trappenhal; aan begin, op einde of in verschillende overlopen en informeer de werknemers om het zakdoekje onmiddellijk na gebruik weg te gooien in de vuilbak. Bijkomend kan u ook per verdieping handalcoholgel in een houder voorzien zodat werknemers hun handen kunnen ontsmetten voor en na het gebruik van de trap. Zorg er ook voor dat het reinigen van trapleuningen en klinken (van de deuren die naar de trappenhal leiden) mee opgenomen wordt in het schoonmaakprogramma.

Het door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer is aanvaardbaar indien men het organiseert zodanig dat het risico op besmetting geringer is dan wanneer de werknemers zich met openbaar vervoer naar het werk zouden begeven. In elk geval is een mondmasker verplicht, en dient de toevoer van verse lucht te worden verzekerd. Men houdt zoveel mogelijk afstand van elkaar, ook bij het in- en uitstappen. Men werkt daarom best met vaste plaatsen. Men geeft ook bijzondere aandacht aan de hygiëne binnen de voertuigen.

Meer concrete tips vindt u in deze infofiche

Ook tijdens pauzemomenten blijft social distancing de basisregel. Verwijder daarom stoelen tot de noodzakelijke afstand tussen medewerkers gegarandeerd is. Laat hen schuin tegenover elkaar plaatsnemen aan een tafel, organiseer lunchpauzes in verschillende shiften, richt bijkomende pauzelokalen in of laat mensen buiten pauzeren. 
 

Uw chauffeurs lunchen onderweg bij voorkeur buiten of in de cabine van hun vracht- of bestelwagen. Motiveer hen om zelf hun lunchpakket en drank te voorzien, zodat ze geen gebruik hoeven te maken van de infrastructuur (bv. koffiemachine, automaat met versnaperingen) bij de klant.
 

TIP: Bekers, borden en bestekken reinig je bij voorkeur in de vaatwasser. Daarin heeft een virus immers geen kans om te overleven. Is er geen vaatwasser aanwezig op de werkvloer, zorg dat je de alles handmatig reinigt met een propere spons.

In deze checklist vindt u nog meer tips en tricks

Maken meerdere werknemers gebruik van dezelfde machine (bv. laadbrug, transpallet) of hetzelfde voertuig, dan is het besmettingsgevaar reëel. Probeer uw activiteiten zodanig te organiseren dat de uitwisseling van hulpmiddelen en voertuigen tot het minimum beperkt wordt.
 

Voorzie indien mogelijk een manuele transpallet in de vracht- of bestelwagen om te laden en lossen bij klanten. Maken uw medewerkers toch gebruik van hulpmiddelen van de klant, dan is een goede handhygiëne vóór en na onontbeerlijk.
 

Wie met het openbaar vervoer (trein, tram, bus) komt, volgt de instructies van de vervoersmaatschappijen. Het is verplicht een mondmasker te dragen op openbaar vervoer.

In deze infofiche vindt u een lijst met mogelijke aanpassingen

Dat iedereen zich ook moet blijven houden aan de voorgeschreven instructies in geval van brand, staat buiten kijf. Kunt u de social distancing op uw bestaande verzamelplaats niet garanderen in het geval van evacuatie, voorzie dan een bijkomende locatie.
 

Let op: ook uw brandbestrijdingsploeg moet tijdens interventies zo goed mogelijk de afstandsregels respecteren. Reserveer noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen voor interventies bij noodgevallen.

Meer info hierover vindt u in dit infodocument

Zorg voor een schone werkomgeving

Naast voldoende handhygiëne bij uw medewerkers is ook grondig onderhoud van de werkplek en -middelen cruciaal om verspreiding van het coronavirus te vermijden.

Bij het schoonmaken ligt de absolute prioriteit op oppervlakken, deurklinken, schakelaars, telefoontoestellen, printers, koffiemachines, toetsenborden enzovoort. Ook machines en voertuigen die door meerdere werknemers worden gebruikt, moeten telkens gereinigd en ontsmet worden. Om dit te bolwerken moet u mogelijk uw schoonmaakprogramma reorganiseren, zowel qua frequentie als op het vlak van gebruikte poetsmiddelen.
 

TIP: Bekers, borden en bestekken reinig je bij voorkeur in de vaatwasser. Daarin heeft een virus immers geen kans om te overleven. Is er geen vaatwasser aanwezig op de werkvloer, zorg dat je de alles handmatig reinigt met een propere spons.

Bekijk de aanbevolen ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken en voorwerpen

Hang aan elke wastafel duidelijk leesbare instructies rond handhygiëne. Informeer de werknemers om na het wassen en drogen van handen de waterkraan dicht te draaien met een papieren doekje of de kraan te sluiten met de elleboog. Onderstreep ook het belang van een goede toilethygiëne. Concreet: het toilet proper achterlaten, doorspoelen en het wc-deksel sluiten.
 

Tip: Aandachtspunten van bleekwater als reinigings- en ontsmettingsmiddel.

 

Download onze poster rond handhygiëne

Voorzie voldoende zeep – bij voorkeur in zeeppompjes – papieren handdoeken en gesloten vuilnisbakken, indien mogelijk met pedaalbediening. Is de afstand tussen de werkplaats en de wasgelegenheid te groot, plaats dan handalcoholgel (bij voorkeur een individuele verpakking per werknemer). Zorg dat ook uw chauffeurs handalcoholgel of een bidon met water en zeep ter beschikking hebben in hun voertuig.
 

Vermijd het gebruik van elektrische handdrogers of handdoeken.

Voor ethanol (de basis van handalcoholgel) in grote hoeveelheden (vanaf 5l) gelden deze preventiemaatregelen

Eerst en vooral dit: het risico op een coronabesmetting via afval is miniem. Een correcte, efficiënte afvalinzameling is wél cruciaal om bijkomende hygiëne- en gezondheidsrisico's te vermijden. Verwijder volle vuilnisbakken of -zakken onmiddellijk van de werkvloer. Wie het afval ophaalt, draagt handschoenen.

Hoe handschoenen correct uitdoen? Lees de instructie

Wees aandachtig voor de gezondheid van uw medewerkers

Wie symptomen heeft, vertrekt naar huis. Maar wat met de mentale gezondheid van uw werknemers? En hebben uw medewerkers de juiste info ontvangen rond eerste hulp?

Deze beslissingsboom geeft de te nemen stappen weer. Test de werknemer positief, dan start het proces van contact tracing. Deze brochure de nodige maatregelen samen.

Werknemers die het mentaal moeilijk hebben (bv. stress, werkbelasting, combinatie werk-privé), zich angstig voelen of rouwen om een dierbare, kunnen tijdens de kantooruren voor een vertrouwelijk gesprek terecht bij het psychoteam van Mensura.
 

We kunnen ook een 24/7-hulplijn activeren voor uw personeel. Wilt u hier meer info over? Stuur een mail naar psychosociale-aspecten@mensura.be.

Veelgestelde vragen over coronavirus en psychosociaal welzijn

Ook al hebben uw anderstalige werknemers onze taal redelijk onder de knie, misschien missen ze toch bepaalde nuances. Daardoor kunnen er misverstanden ontstaan. Voorzie daarom ook basisinformatie in de moedertaal van uw medewerkers.

Download posters, FAQ’s en audiofiles met corona-info in verschillende talen

Het is belangrijk dat uw medewerkers weten hoe ze zichzelf moeten verzorgen bij een verwonding.

TIP: Consulteer ook de aangepaste richtlijnen rond hulpverlening tijdens corona van FOD Waso.

Meer info hierover vindt u in deze infobrochure

Mondmaskers vormen een onderdeel van de exitstrategie uit de lockdown. Het is belangrijk dat we ze dragen, maar cruciaal is dat we de hiërarchie van de preventiemaatregelen blijven respecteren. Concreet: pas wanneer de eerste maatregel in de hiërarchie niet kan worden gerespecteerd, wordt de maatregel op het niveau eronder van kracht enzovoort.
 

Mondmaskers staan onderaan de ranglijst en worden pas aanbevolen wanneer alle andere maatregelen onhaalbaar zijn. 
 

Preventieve maatregelen volgens hiërarchie 

  1. Blijf thuis, zeker wanneer u ziek bent.
  2. Beperk uw fysieke sociale contacten.
  3. Werk maximaal via telewerk als de functies dit toelaten.
  4. Was vaak uw handen met water en zeep.
  5. Hou minstens 1,5 meter afstand, binnen én buiten.
  6. Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen of volgens de plaatselijk geldende regionale richtlijnen.

Infografiek: 'Zo draag je veilig een mondmasker'

Hier vindt u meer informatie over mondmaskers

Hebt u een vraag over de specifieke situatie bij u op de werkvloer?

Wij helpen u graag verder! Neem contact op met uw vertrouwde contactpersoon of met ons regionaal kantoor.

Sectorspecifieke e-learnings voor uw werknemers

Uw medewerkers informeren hoe ze veilig en gezond kunnen werken in coronatijden? Dat kan met onze sectorspecifieke e-learnings.

Ontdek de e-learning voor uw sector