Breng verzuim in kaart

Veel organisaties hebben geen idee hoeveel verzuim hen kost. Nochtans valt de verzuimkost eenvoudig te berekenen. Om inzicht te krijgen in de frequentie en de oorzaken van het verzuim in uw organisatie is bovendien een diepgaande analyse nodig. Alleen zo kunt u nadien een doelgerichte verzuimaanpak opzetten. Met het Verzuimkompas maakt u een doorlichting van het absenteïsme in uw onderneming.

De feiten

De kost van kort en lang verzuim loopt hoog op

Kort en lang ziekteverzuim stijgen, net als de bijbehorende directe en indirecte kosten. Medewerkers die lang afwezig blijven, betekenen een verlies aan kennis en ervaring. Tegelijk kost nieuwe krachten opleiden tijd en geld. 

Een veelzeggend cijfer: afwezigheid van medewerkers bedraagt gemiddeld 2,6% van de totale loonkost. Ook maatschappelijk lopen de kosten op: eind 2016 bedroegen de uitkeringen voor langdurig zieke werknemers meer dan 5 miljard.

Verzuim kent vele oorzaken

Bij de interpretatie van verzuimcijfers is het belangrijk om de juiste oorzaken te kennen. Absenteïsme in een organisatie kan door veel factoren worden beïnvloed: bedrijfscultuur, type arbeid, aanpak van het verzuim, wettelijke bepalingen, arbeidsreglement en de toepassing ervan, epidemieën …

Verzuim kent ook verschillende vormen. Het kan van korte of lange duur zijn, al dan niet frequent. Blijven veel medewerkers regelmatig thuis, dan kan dat een teken zijn van een verzuimcultuur in uw onderneming. Frequent terugkerende aandoeningen kunnen erop wijzen dat er iets schort aan de arbeidsomstandigheden.

Een gerichte totaalaanpak van verzuim leidt tot kortetermijnresultaten en werkbare, structurele oplossingen op lange termijn.


Wij adviseren u

  • Bereken met onze Verzuimcalculator in een handomdraai wat afwezige medewerkers uw organisatie kosten en hoeveel verzuim terugdringen kan opbrengen.
  • Meet verzuim aan de hand van fundamentele verzuimindicatoren, zoals verzuimpercentages kort en lang verzuim, de verzuimfrequentie en het percentage verzuimers. Maak hiervoor gebruik van het Verzuimkompas.
  • Meet verzuim niet enkel bij de globale populatie binnen uw onderneming maar ook bij de verschillende relevante subgroepen.
  • Vergelijk de verzuimcijfers over de jaren heen, met als basis een nulmeting bij de opstart.
  • Vergelijk de verzuimcijfers met relevante normen. Mensura kan u hierbij helpen.

Het resultaat

  • Een grondige analyse – zowel globaal als per diagnosegroep – van de verzuimcijfers van uw bedrijf biedt u een diepgaand en objectief inzicht, het fundament voor een aanpak om verzuim te verminderen en uw rendement te verhogen.
  • Een objectieve analyse vormt bovendien een solide basis voor een constructieve dialoog tussen hr, leidinggevenden en sociale partners.