Vermijd fade-out met Return Calls


Steeds meer werknemers vallen voor langere tijd uit. Tegenover 10 jaar geleden is dat al zo’n 65% meer. De stijgende werkdruk en de vergrijzing zijn de voornaamste redenen. Bij langdurige ziekte is het risico groot dat medewerkers niet meer terugkeren. Voor dat fenomeen bedacht Mensura de term ‘fade-out’.

Fade-outs wegen op uw bedrijf

Bij langdurige afwezigheid verliest uw medewerker het contact met collega’s en de betrokkenheid met uw organisatie. De stap om terug te keren wordt alsmaar groter, naarmate de duur van de afwezigheid toeneemt.

Als werkgever:

 • moet u een ervaren medewerker een lange tijd missen;
 • komt uw productiviteit onder druk te staan;
 • moet u geld en energie investeren in vervanging.

Return Calls: een doeltreffende aanpak

Contact houden bevordert de betrokkenheid van uw langdurig afwezige medewerkers. De terugkeerdrempel wordt aanzienlijk verlaagd en de kans op re-integratie verhoogt.

Mensura kan dit contact voor u organiseren. Via de Return Calls verzorgen opgeleide verpleegkundigen in uw naam het contact met de langdurig afwezigen. Samen bespreken ze concrete oplossingen en eventuele aanpassingen van de job. Uiteraard steeds in overleg met u als werkgever.

Hoe werkt het?

Return Calls verlopen volgens een eenvoudige procedure.

 1. Als briefing vult u online 1 intakeformulier in per langdurig afwezige medewerker.
 2. Na de briefing neemt één van onze verpleegkundigen telefonisch contact met de afwezige medewerker(s).
 3. U ontvangt nadien een verslag en aanbevelingen, steeds conform het medisch geheim en de privacy van uw medewerker(s).
 4. Op basis hiervan bespreekt Mensura mogelijke oplossingen met u.

Uw voordelen

 • Een proactieve en constructieve aanpak

Door snel actie te nemen is er al in een vroeg stadium contact met uw afwezige werknemer. Verpleegkundige, werkgever en werknemer werken constructief samen.

 • Betrokkenheid zorgt voor tevredenheid

De opgeleide verpleegkundigen hebben aandacht voor zowel persoonlijke, medische als psychosociale aspecten. Uw medewerker voelt zich gewaardeerd en betrokken en de kans op fade-out verkleint aanzienlijk.

 • Een succesvolle re-integratie

De arbeidsgeneesheer helpt concrete maatregelen uit te werken zodat uw medewerker opnieuw aan de slag kan.

 • Een actiever verzuimbeleid

Door uw beleid rond actieve terugkeer kan verzuim preventief worden aangepakt. Stressfactoren, risico’s en problemen kunnen ook voor andere medewerkers worden aangepakt.

Ons aanbod

Mensura biedt 2 Return Calls-formules aan:

Formule FIX

Briefing

 • U vult online een intakeformulier in per afwezige medewerker.

Contact

 • De verpleegkundige neemt 1x contact op tijdens de afwezigheid.

Rapport & Advies

 • Na elke Return Call ontvangt u een individueel verslag.
 • U krijgt een geanonimiseerd rapport met algemene aanbevelingen.
Formule FLEX

Briefing

 • Mensura verzorgt de intake in de vorm van een interview bij u in de organisatie.
 • Na de initiële intake vult u online een intakeformulier in per afwezige medewerker.

Contact

 • De verpleegkundige neemt 2x contact op: 1x tijdens en 1x na de afwezigheid.

Rapport & Advies

 • Na elke Return Call ontvangt u een individueel verslag.
 • U krijgt een geanonimiseerd rapport met advies op maat van uw organisatie dat we face-to-face komen toelichten.

Wilt u gebruikmaken van de Return Calls? Bel of mail de contactpersoon in uw regio.