Zet een verzuimbeleid op

Verzuimende medewerkers brengen niet alleen kosten met zich mee. Vaak geldt frequente afwezigheid ook als signaal dat het welzijn binnen een organisatie niet optimaal is. Met een preventief aanwezigheidsbeleid of verzuimbeleid pakt u dat bij de wortel aan.

De feiten

Slechts 1 op 3 ondernemingen legt procedures en afspraken rond verzuim vast. Binnen die groep heeft 33% een visie op verzuim uitgewerkt. Nochtans is dat essentieel om vermijdbaar verzuim zo minimaal mogelijk te houden. Met vermijdbaar verzuim verwijzen we naar alle vormen van afwezigheid waar u als werkgever een positieve invloed op kunt hebben, door preventief of ontradend op te treden.

Een verzuimbeleid is de basis om preventief te kunnen optreden. In combinatie met gerichte acties helpt het u om verzuim te voorkomen en de duur ervan te beperken. Tegelijk levert het u een kostenbesparing op en komt het de werksfeer ten goede. Een optimale werkomgeving zorgt ook voor gemotiveerde en loyale werknemers, een hogere productiviteit en een goed bedrijfsimago.


Wij adviseren u

Een geslaagd verzuimbeleid vertrekt van duidelijke (bedrijfs)afspraken met de medewerkers en een wederzijds vertrouwen. Het bevat een strategische aanpak om gezondheid te bevorderen en op te volgen. Daarin zijn volgende zaken opgenomen:

  • een visie op het belang van gezondheid binnen de onderneming.
    Wat is het streefdoel op dat vlak? Welk verzuimpercentage wordt beoogd? Welke zijn de rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie op het vlak van gezondheid?
  • preventie: het beleid focust op het voorkomen van ziekteafwezigheid en het bevorderen van de aanwezigheid van gemotiveerde, productieve medewerkers. Door in te zetten op preventie en welzijn vermijdt u dat werknemers uitvallen door slechte arbeidsomstandigheden, hoge belasting, negatieve werksfeer of psychosociale problemen.
  • controle en monitoring: zorg voor een goed controlebeleid. Een cijfermatige analyse o.b.v. objectieve controles door onafhankelijke artsen geeft u een beter zicht op het verzuim en laat u toe punten van verbetering te formuleren.
  • procedures: een duidelijke procedure rond ziektemelding heeft invloed op de keuze om thuis te blijven dan wel te gaan werken. Als de drempel laag ligt om te verzuimen, zullen werknemers zich sneller ziek melden. Ook als er geen medische oorzaak in het spel is. Procedures scheppen duidelijkheid en geven de nodige structuur aan het beleid.
  • communicatie en begeleiding: hoe wordt er gecommuniceerd over gezondheid en verzuim? Heldere communicatie en het opleiden van medewerkers en leidinggevenden verankeren het beleid in de organisatie.

Het resultaat

  • Een duidelijke link tussen het welzijns- en preventiebeleid en een aanpak van verzuim. Zo zet u het wettelijke preventiebudget in voor een meetbaar resultaat, dat u bovendien onnodige kosten helpt besparen.
  • Een gerichte en systemische aanpak van verzuim die leidt tot duurzame resultaten.

Mensura leidt uw leidinggevenden op

Verzuimaanpak is niet alleen een zaak voor hr, maar voor alle leidinggevenden in uw organisatie. Om een constructief gesprek met teamleden aan te gaan over dit gevoelige onderwerp zijn specifieke vaardigheden nodig en een grondig inzicht in de volledige verzuimproblematiek. Ook een opleiding rond het juridisch kader en een vervolgtraject voor competenties bij leidinggevenden komen aan bod.

Opleidingen rond verzuim