Tower Automotive

Tower Automotive Belgium en Mensura bekroond voor uniek re-integratietraject

Tower Automotive Belgium is een van de grootste onafhankelijke spelers in automotive. Vanuit zijn vestiging in Gent produceert het bedrijf auto-onderdelen voor onder meer Volvo. Topprioriteit daarbij is het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Concreet streeft Tower Automotive, samen met Mensura, naar een minimale ergonomische belasting, een maximale arbeidsveiligheid en de succesvolle re-integratie van langdurig zieken.

Uitdagingen

  • ergonomische overbelasting als gevolg van manueel, repetitief werk voorkomen;
  • de arbeidsveiligheid maximaliseren, van lasfabriek tot assemblagelijnen;
  • langdurig afwezigen succesvol re-integreren.

Oplossingen

  • gefundeerde ergonomische aanpassingen en veiligheidsmaatregelen, specifiek voor de automotive industrie;
  • progressieve re-integratietrajecten waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van de werknemer.

Voordelen

  • effectieve preventie van musculoskeletale aandoeningen als gevolg van het werk;
  • oplossingen die de arbeidsveiligheid verhogen én sensibiliserend werken;
  • casus: de succesvolle re-integratie van Martine, een dame met MS, die zo tevreden is over de aanpak dat ze Tower Automotive nomineerde voor de MS@WORK AWARDS 2017.

"Mensura is een flexibele partner"

Mensura is een flexibele partner: elke vraag wordt vlot en persoonlijk aangepakt. Een perfect voorbeeld daarvan is de stapsgewijze re-integratie van Martine.

Veerle Van Kerckhove HR Professional - Tower Automotive


Als producent en leverancier van auto-onderdelen waakt Tower Automotive toegewijd over het welzijn en de veiligheid van zijn medewerkers. “Onze activiteiten brengen immers heel wat risico’s met zich mee”, duidt Veerle Van Kerckhove, HR Professional bij Tower Automotive Belgium. “Laswerken, zware lasten tillen, continu dezelfde bewegingen uitvoeren … Samen met Mensura proberen we de gevaren tot een minimum te beperken.”

Risico’s minimaliseren

Om ergonomische overbelasting te vermijden, past Tower Automotive zijn werkwijzen aan waar nodig. “Vaak gaat het om kleine dingen die een groot verschil maken voor de medewerker”, aldus Hanne Kenis, ergonoom en re-integratiedeskundige bij Mensura. “Denk aan een optimale inrichting van de werkplek, bijvoorbeeld door materiaal op de juiste hoogte te plaatsen. Verder is jobrotatie hier belangrijk: het voorkomt dat medewerkers te lang dezelfde, schadelijke handelingen uitvoeren.”
 

“Vaak gaat het om kleine dingen die een groot verschil maken voor de medewerker”


Ook als het gaat over arbeidsveiligheid, laat Tower Automotive niets aan het toeval over. Veerle: “In onze lasfabriek dragen medewerkers veiligheidsschoenen en -handschoenen en een veiligheidsbril. Daarbij komen nog een pak maatregelen om fouten en ongevallen te voorkomen. Zo verhinderen veiligheidssloten dat medewerkers werkzones betreden terwijl de machines er draaien.”

Aanwezigheid maximaliseren

Vallen medewerkers toch voor een langere periode uit, dan bekijkt Tower Automotive hoe zij zich progressief kunnen re-integreren. “Dan bepalen we samen met Mensura welke aanpassingen nodig zijn”, legt Veerle uit. “Welk werkritme is haalbaar? Moeten we het takenpakket wijzigen? We bespreken de re-integratiemogelijkheden uiteraard ook met de betrokken werknemer, de bedrijfsarts en de shiftleader.”

Martine kreeg een speciale verhoogde kruk, verhuisde naar een minder belastende afdeling en kreeg flexibele werktijden

Veerle Van Kerckhove HR Professional - Tower Automotive

Casus re-integratie: het verhaal van Martine

Sommige re-integratietrajecten zijn extra uitdagend. “Dat was het geval bij Martine, die in 2013 te horen kreeg dat ze aan MS lijdt”, vertelt Hanne. “Maar ook bij een chronisch gezondheidsprobleem is re-integratie mogelijk. Een eerste stap was nagaan wat Martines functie inhield vóór ze uitviel en wat voor haar nog mogelijk was op het moment van de gedeeltelijke werkhervatting. Op basis daarvan maakten we met de bedrijfsarts een re-integratieplan op, met een aangepaste werkplek, een geleidelijke opbouw van de werkduur en fysieke belasting, en een interne coach voor Martine.”

“Andere maatregelen die we troffen: Martine kreeg een speciale verhoogde kruk, verhuisde naar een minder belastende afdeling en kreeg flexibele werktijden”, vult Veerle aan. “Vanaf de werkhervatting werd wekelijks geëvalueerd hoe alles verliep. Dat gebeurt nu nog altijd, zij het op een minder frequente basis. Ondertussen werkt Martine al 3/5de.”
 

Bekroonde werkwijze

Martine bedankte haar werkgever met een nominatie voor de MS@WORK AWARDS 2017. En jawel, Tower Automotive sleepte die prijs in de wacht. “Het bewijs dat we openstaan voor de re-integratie van medewerkers die niet meteen 100% inzetbaar zijn”, reageert Veerle. “Ondertussen hebben we zelfs een medewerker succesvol geïntegreerd na haar herstel van borstkanker. Verwachtingen moeten realistisch blijven. Bij re-integratie hoort de focus te liggen op genezing, niet op presteren. En die aanpak werkt.”

Geïnspireerd?

Voor al uw preventiemaatregelen en re-integratietrajecten kunt u een beroep doen op Mensura. Neem een kijkje op www.mensura.be of stel ons uw vraag via +32 2 549 71 00.