Actualisering van de Welzijnswet: dit moet u weten

12-01-18

In december van vorig jaar zijn er een aantal aanpassingen gebeurd aan de Welzijnswet. De bestaande centrale gegevensbank voor gezondheidstoezicht op uitzendkrachten heeft nu een wettelijke basis. Datzelfde geldt voor de vaste commissies binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (HRPBW). Daarnaast neemt de Orde der Artsen de behandeling van de klachten over controlegeneeskunde over.

De gegevensbank voor gezondheidstoezicht op uitzendkrachten

Deze databank verzamelt de resultaten van de gezondheidsonderzoeken van uitzendkrachten. Dit vergemakkelijkt de opvolging en uitwisseling van gegevens. Zo vermijdt u onnodige onderzoeken.

Vaste commissies binnen de HRPBW

Er komen vaste commissies in de HRPBW. Deze worden per onderwerp (bv. voor de tarifering van de externe preventiediensten) of per activiteitensector (bv. de vaste commissie bouw) gevormd. Ze worden opgericht ter ondersteuning van de Hoge Raad.

Orde der Artsen neemt klachten over

Klachten over controlegeneeskunde gaan binnenkort richting provinciale raden van de Orde der Artsen, niet langer naar de FOD Werkgelegenheid. Daarvoor is het wel nog wachten tot de modaliteiten zijn vastgelegd bij koninklijk besluit.

Meer informatie

Lees het volledige persbericht van Kris Peeters.

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons