Mensura inspireert en helpt u om samen uw medewerkers beter, langer en gezonder inzetbaar te houden. Als specialist op het vlak van preventie, veiligheid en gezondheid reikt Mensura u advies, oplossingen en diensten aan op maat van uw bedrijf. Daarbij gaan we verder dan het strikt wettelijke. Samen bepalen we specifieke, meetbare doelstellingen waar we in nauwe samenwerking naar toewerken.


Mensura inspireert

Mensura helpt

Uw medewerkers zijn de motor van uw organisatie: zij zorgen samen met u voor rendement en groei. Toch sputtert die motor af en toe. Onze ambitie is om het vermijdbaar verzuim binnen uw onderneming tot het strikte minimum te herleiden.

Gezonde werknemers

Fysiek en mentaal fitte werknemers zijn veerkrachtig, minder vatbaar voor verzuim en verzekeren uw organisatie van een optimale productiviteit.
 

Mensura activeert uw medewerkers

Optimale werkomstandigheden

Mensura pakt potentieel schadelijke invloeden op de werkvloer aan op het vlak van ergonomie, arbeidsveiligheid, milieu, en industriële hygiëne en toxicologie.
 

Mensura verbetert de werkomstandigheden

Minimaal verzuim

Een succesvol verzuimbeleid vertrekt van een cijfermatige analyse van verzuim, een analyse van de oorzaken en een doelgerichte aanpak op maat van uw onderneming.
 

Mensura begeleidt afwezige medewerkers
Wat onze klanten vertellen