Vermijd verzuim

Een kant-en-klaar verzuimbeleid bestaat niet. Verzuim structureel aanpakken vraagt tijd én maatwerk.

Een positieve verzuimaanpak

We ontwikkelden een totaalaanpak voor een duurzaam positief verzuimbeleid. Daarin staat het wederzijdse vertrouwen tussen leidinggevenden en medewerkers centraal. Door die open cultuur werkt iedere werknemer actief mee aan uw welzijnsbeleid.

Maak werk van re-integratie

Met een re-integratietraject kunnen medewerkers die lang afwezig zijn opnieuw aan het werk. Een goede begeleiding van dat proces verhoogt de kans op een succesvolle werkhervatting. Onze experten werken samen met u en de bedrijfsarts een aanpak op maat uit.