Milieu

Bijblijven met de milieuwetgeving is een tijdrovende bezigheid, en bovendien specialistenwerk. Met jarenlange ervaring en expertise kunnen de experten van Mensura u professioneel adviseren en ondersteunen.

De feiten

Milieuvoorschriften kunnen u een financieel voordeel opleveren

Met de juiste investeringen vermindert u de milieu-impact van uw bedrijf en drukt u de kosten. Voor kleine bedrijven is een milieuabonnement bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk vaak de eenvoudigste optie om te kunnen zakendoen zonder zorgen. Grotere bedrijven hebben baat bij een grondige doorlichting, een plan van aanpak, en begeleiding om boetes te vermijden en potentieel kostenoptimalisaties te bekomen.

Milieuzorg is verbonden met kwaliteit en welzijn

Integratie van milieuzorg met de kwaliteits- en welzijnsbewaking in uw organisatie is een aanrader. Zo vermijdt u dubbel werk, en wordt de systematiek van het kwaliteitsdenken ook toegepast in de milieu- en welzijnszorgsystemen. Een milieuscreening maakt een röntgenfoto van uw milieubeleid. Bedrijven die duurzaamheid verankeren in hun business kunnen hun milieumanagementsysteem laten certifiëren met de internationaal geaccepteerde norm ISO 14001:2015. In beide trajecten kan Mensura u deskundig bijstaan.


Mensura adviseert u

Mensura helpt uw organisatie groeien met aandacht voor het milieu.

 • Een milieuscreening lijst alle milieuverplichtingen op, net als eventuele tekortkomingen en mogelijke preventieve en corrigerende maatregelen.
 • Geen milieucoördinator? Via een milieuabonnement kunt u een beroep doen op een milieudeskundige van Mensura.
  Zo blijft u op de hoogte van alle wettelijke milieuverplichtingen en krijgt u advies op maat.
 • We implementeren voor u een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001:2015-norm.
  Begeleiding tijdens de certificatie is ook mogelijk.
 • Om nieuwe procedures en voorschriften in te voeren kan Mensura uw medewerkers informeren en opleiden.

Het resultaat

 • U opereert volledig conform de actuele milieurichtlijnen.
 • Onze milieuspecialisten handelen uw administratie – vergunningen aanvragen, aangiftes doen … – bijzonder efficiënt af.
 • U buigt de verplichtingen die uw organisatie moet nakomen om tot een voordeel. U bespaart onder meer op het verbruik van energie, papier en water.
 • U kunt zich onbezorgd toeleggen op de corebusiness van uw organisatie.