Over Mensura

Om goede resultaten te behalen is uw bedrijf of organisatie in grote mate afhankelijk van uw ploeg medewerkers. Mensura heeft alle expertise in huis op het vlak van preventie, veiligheid en gezondheid.

Als grootste Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van België ondersteunen we u met advies, oplossingen en inspiratie. Zo voldoet u aan alle wettelijke vereisten en slaagt u erin medewerkers gezonder, langer en beter aan het werk te houden.
 

Gestage groei tot marktleider

Cijfers van Mensura als marktleider

Baanbrekende Werkgever

Mensura ondertekende het charter Baanbrekende Werkgever. Deelnemende werkgevers willen een positieve impact hebben op het welzijn van medewerkers. Hoe? Door medewerkers centraal te stellen in hun beleid, en dat onder meer via mensgericht hybride werken en nieuwe mobiliteit. Het charter vormt het startpunt van een dialoog met werknemers, andere organisaties, syndicale partners en politieke stakeholders. 

Lees hier hoe we dat aanpakken bij Mensura.

Meer infowww.baanbrekendewerkgever.be.

Certimed

Certimed (het vroegere Mensura Absenteïsme) pakt de oorzaken van verzuim aan en begeleidt medewerkers zo spoedig mogelijk terug naar de werkvloer. Als aanbieder van controlegeneeskunde zijn we marktleider in België.

Mensura helpt

Medewerkers zijn het menselijke kapitaal van uw onderneming. Om hun welzijn te garanderen en te zorgen voor continuïteit van de productiviteit investeert u in gezonde medewerkers, optimale werkomstandigheden en minimaal verzuim.

Gezonde medewerkers

Fysiek en mentaal fitte medewerkers zijn energiek, duurzaam inzetbaar en verzekeren uw organisatie van een optimale productiviteit.

Optimale werkomstandigheden

Mensura pakt potentieel schadelijke invloeden op de werkvloer aan op het vlak van ergonomie, arbeidsveiligheid, milieu, en industriële hygiëne en toxicologie.

Minimaal verzuim

Een succesvol verzuimbeleid vertrekt van een cijfermatige analyse van verzuim, een analyse van de oorzaken en een doelgerichte aanpak op maat van uw onderneming.


 

Tijdlijn

Tijdlijn Mensura