Ergonomie op het werk

Een grondige ergonomische analyse van de werkplek en concreet advies op maat kunnen de werkomstandigheden én het rendement van uw medewerkers verbeteren.

De feiten

Overbelasting wordt vaak onderschat

Fysiek belastende arbeid, langdurig beeldschermwerk, slecht ontworpen machines, repetitieve handelingen … Ongeacht het soort arbeid houden slechte werkomstandigheden risico’s in op chronische lichamelijke klachten. Overbelasting kan aanleiding geven tot vaak voorkomende werkgebonden aandoeningen als

 • rugklachten
 • nek- en schouderklachten
 • elleboog- en polsproblemen

Oorzaak afwezigheid langer dan 1 maand: 34% verwijst (grotendeels) naar werkomstandigheden.

Ook software kan ergonomisch belastend zijn

Ergonomie is niet beperkt tot lichamelijke belasting door inefficiënte omstandigheden op de werkpost. Ook software kan niet ergonomisch zijn, en zo voor belasting zorgen. Als medewerkers lang moeten zoeken naar informatie, veel moeten wachten of overdreven veel dienen te klikken, kan dat leiden tot irritatie of stress. Usability testing helpt uw software gemakkelijker, logischer en efficiënter te maken.


Mensura adviseert u

Een ergonomisch onderzoek van werkposten en productieprocessen brengt de knelpunten in kaart. Op basis daarvan formuleren we adviezen en begeleiden we u bij het omzetten van deze adviezen in oplossingen.

 • Quick wins zijn nuttig, maar bekijk het hele plaatje

Ergonomische problemen preventief vermijden of ten gronde aanpakken vertrekt van het in kaart brengen van alle aspecten die belastend zijn. Kleine of acute problemen kunnen met een snelle interventie worden verholpen. Meer ingrijpende aanpassingen gebeuren best projectmatig.

 • Betrek alle relevante partijen

Zeker in industriële omgevingen is overleg en onderzoek nodig om tot de beste ergonomische oplossingen te komen. De ervaring en input van operatoren, productie, onderhoud en machineontwerpers zijn cruciale succesfactoren. Bespreking met het management is essentieel om de haalbaarheid van de adviezen te toetsen, de prioriteiten te bepalen en zo de stap van advies naar oplossing te zetten.

 • Goed communiceren en opleiden is nodig voor maximaal rendement
   
 • Denk toekomstgericht

U verbouwt of richt een nieuwe werkomgeving in? Zodra uw eerste plannen op tafel liggen, kunnen onze ergonomen u met raad en daad bijstaan. Een lijn aanpassen op papier kost een fractie van wat dezelfde wijziging later kost, eenmaal de werkplek operationeel is.

Werkbaarheidscheques

Je onderneming kan voor een maximum van 10.000 euro aan financiële steun ontvangen voor begeleiding bij het opstellen van een werkbaarheidsplan op maat en de acties die daaruit voortvloeien, zoals het organiseren van een opleiding. 

Zowel eenmanszaken als kmo’s of grote ondernemingen komen in aanmerking. Je werkgever vraagt de subsidie aan via de website van het Europees Sociaal Fonds (ESF). 

Meer info >


Het resultaat

Mensura heeft alle expertise in huis om uw organisatie ergonomisch te onderzoeken. We formuleren bovendien preventiemaatregelen om de werksituatie te optimaliseren. Dat kan tot op het niveau van persoonsgerichte interventies, bijvoorbeeld voor beeldschermwerk of bij re-integratie van medewerkers met rugklachten.

Een ergonomisch efficiënte werkplek heeft volgende voordelen:

 • Lagere fysieke en mentale belasting van medewerkers
 • Minder kans op werkgerelateerde aandoeningen en langdurige afwezigheid
 • Verhoogde productiviteit
 • Beter imago als werkgever

Mensura leidt uw medewerkers op

Ergonomische maatregelen renderen pas maximaal als iedereen ze kent, begrijpt en correct kan toepassen. Mensura helpt u op weg.

Opleidingen rond ergonomie