Arbeidsveiligheid: elke dag veilig werken

Met een doordacht risicobeheerplan op maat van uw bedrijf kunnen uw medewerkers veilig aan de slag. Door in te zetten op preventie verkleint u maximaal de kans op ongevallen.

De feiten

Preventie helpt arbeidsongevallen terugdringen

Het is een spijtig gegeven, maar in de Belgische privésector zijn er nog elke dag medewerkers het slachtoffer van een arbeidsongeval. Enkele cijfers van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s:

 • Sinds 2016 is er een stijging van het aantal aangiften. In 2019 werden er 168.964 genoteerd: een toename van 0,3% tegenover 2018. In 2018 was er al een stijging van 2,2% ten opzichte van het jaar ervoor.
 • Het aantal arbeidswegongevallen neemt sterk toe. In 2019 was er nog een stijging van 13,2% voor arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid of dodelijke afloop en 11,3% voor arbeidswegongevallen zonder gevolgen t.o.v. 2018.
 • In de leeftijdscategorie 20 tot 29-jarigen gebeuren de meeste ongevallen. De gevolgen zijn echter vaak minder groot in vergelijking met andere leeftijdscategorieën.
 • Uitglijden of struikelen met een val als gevolg, blijkt de meest voorkomende oorzaak van een arbeidsongeval met voorziene blijvende ongeschiktheid (of zelfs met dodelijk gevolg). Ook de controle over machine, vervoer- of transportmiddel verliezen, is een vaak voorkomende reden, ongeacht de gevolgen, van een arbeidsongeval.

Onderzoek omstandigheden en verwerf inzicht

Doet zich een arbeidsongeval voor in uw organisatie, dan legt de wet u op om de omstandigheden grondig en methodisch te laten onderzoeken door een preventieadviseur. Zo krijgt u inzicht in oorzaak en gevolg en kunt u efficiënte preventiemaatregelen invoeren. Die moeten voorkomen dat het ongeval zich herhaalt.


Mensura adviseert u

 • Kleine ingrepen kunnen het aantal arbeidsongevallen al gevoelig verlagen.
 • Met quick wins zoals aandacht voor orde en netheid op de werkplek kunt u al veel onheil vermijden.
 • Met een goede risicoanalyse spoort u tijdig potentieel gevaarlijke situaties op, zodat ongevallen kunnen worden vermeden. Ook de analyse van bijna-ongevallen of EHBO-ongevallen kunnen oorzaken blootleggen en leiden tot zinvolle aanpassingen om erger te voorkomen
 • Communiceren met uw medewerkers is essentieel om effectieve maatregelen uit te werken.
 • Veilig werken is grotendeels een kwestie van de juiste ingesteldheid van medewerkers. Overleg helpt alle partijen tot de juiste inzichten te komen.
 • Preventiemaatregelen houden vaak een veranderingstraject in.
 • Medewerkers goed informeren over de risico’s die ze lopen, is belangrijk. Alleen zo zullen ze de maatregelen – die soms vertragend werken of discipline vergen – aanvaarden en respecteren.

Het resultaat

 • Minder arbeidsongevallen en minder medewerkers die tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt zijn.
 • Een systematische, effectieve aanpak om ongevallen te vermijden, conform de actuele wetgeving.
 • Naast een analyse van de arbeidsongevallen kan Mensura u helpen een globaal en jaarlijks preventieplan op te stellen, een risicoanalyse uit te voeren – zowel algemeen als per werkpost – en een risicoanalyse op elektrisch installaties, brandpreventie en explosieve atmosferen. Mensura voorziet ook bijstand, professionele begeleiding en coaching van uw interne preventieadviseur.
 • Meer continuïteit in de productie en/of dienstverlening.
 • Ondersteuning en aanbevelingen wanneer nieuwe of grondig aangepaste machines op de markt komen of in gebruik worden genomen. 

Mensura leidt uw medewerkers op

Arbeidsveiligheid begint met een goede kennis van de werkplek en de gebruikte toestellen, zowel bij preventieadviseur, aankoper als medewerker.

Opleidingen rond arbeidsveiligheid


Mensura inspireert

Lees al onze blogposts over arbeidsveiligheid.

Mis er geen enkele en schrijf u in op onze maandelijkse nieuwsbrief.


Klant aan het woord