Arbeidsveiligheid: elke dag veilig werken

Met een doordacht risicobeheerplan op maat van uw bedrijf kunnen uw medewerkers veilig aan de slag. Door in te zetten op preventie verkleint u maximaal de kans op ongevallen.

De feiten

Preventie helpt arbeidsongevallen terugdringen

Het is een spijtig gegeven, maar in de Belgische privésector zijn er nog elke dag medewerkers het slachtoffer van een arbeidsongeval. Gelukkig gaan de cijfers in dalende lijn:

 • In 2013 werden er in totaal ruim 150.000 arbeidsongevallen op de arbeidsplaats en op de weg naar het werk geregistreerd.
 • Het aantal arbeidsongevallen in de privésector is in 2013 voor het derde jaar op rij gedaald. De cijfers liggen 4,2% lager dan die voor 2012, terwijl de tewerkstelling met 1,1% is toegenomen.
 • Vooral het aantal ongevallen op de arbeidsplaats neemt af. Met een totaal van 126.726 ongevallen is er sprake van een daling van 6,2% ten opzichte van 2012.
 • In 2013 kenden 72 ongevallen een dodelijke afloop, waarvan 18 in het verkeer.

Bron: Fonds voor arbeidsongevallen – Jaarverslag arbeidsongevallen in de privésector 2013

Onderzoek omstandigheden en verwerf inzicht

Doet zich een arbeidsongeval voor in uw organisatie, dan is het belangrijk de omstandigheden grondig en methodisch te laten onderzoeken door een gekwalificeerde partner, zoals Mensura. Die geeft u inzicht in oorzaak en gevolg en kan efficiënte preventiemaatregelen voorstellen. Zo voorkomt u dat het ongeval zich herhaalt.


Mensura adviseert u

 • Kleine ingrepen kunnen het aantal arbeidsongevallen al gevoelig verlagen.
  Met quick wins zoals aandacht voor orde en netheid op de werkplek kunt u al veel onheil vermijden.
 • Met een goede risicoanalyse spoort u tijdig potentieel gevaarlijke situaties op, zodat ongevallen kunnen worden vermeden.
 • Communiceren met uw medewerkers is essentieel om effectieve maatregelen uit te werken.
  Veilig werken is vaak een kwestie van gedrag. Overleg helpt alle partijen tot de juiste inzichten te komen.
 • Preventiemaatregelen houden vaak een veranderingstraject in.
  Medewerkers goed informeren over de risico’s die ze lopen, is belangrijk. Alleen zo zullen ze de maatregelen – die soms vertragend werken of discipline vergen – aanvaarden en respecteren.

Het resultaat

 • Een systematische, effectieve aanpak om ongevallen te vermijden, conform de actuele wetgeving.
 • Naast een analyse van de arbeidsongevallen kan Mensura u helpen een globaal en jaarlijks preventieplan op te stellen, een risicoanalyse uit te voeren – zowel algemeen als per werkpost – en een risicoanalyse op elektrisch installaties, brandpreventie en explosieve atmosferen. Mensura voorziet ook bijstand, professionele begeleiding en coaching van uw interne preventieadviseur.
 • Minder arbeidsongevallen en minder medewerkers die tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt zijn.
 • Meer continuïteit in de productie en/of dienstverlening.
 • Ondersteuning en aanbevelingen wanneer nieuwe of grondig aangepaste machines op de markt komen of in gebruik worden genomen. 

Mensura leidt uw medewerkers op

Arbeidsveiligheid begint met een goede kennis van de werkplek en de gebruikte toestellen, zowel bij preventieadviseur, aankoper als medewerker.

Opleidingen rond arbeidsveiligheid

Opleiding machineveiligheid bij ontwerp en aanpassingen