Stress op het werk

Gezond werk is werk zonder stress. Te veel werk, te weinig werk, werk dat onder de capaciteiten van uw medewerker ligt, collega’s die niet met elkaar opschieten, onduidelijke regels en afspraken … Medewerkers die zich goed voelen in uw organisatie, zijn minder vatbaar voor stress, burn-out of ziekteverzuim. Een geïntegreerde aanpak rond stress – met aandacht voor voorkomen, beheersen en herstellen – brengt rust en evenwicht in uw organisatie.

De feiten

Niet-efficiënte werkomgeving leidt tot stress

Stress is aanwezig in elke organisatie, maar manifesteert zich niet overal op dezelfde manier. Als de eisen die gesteld worden aan medewerkers groter zijn dan hun vermogen om eraan te voldoen, ontstaat er werkgerelateerde stress. Die stress is geen persoonlijke tekortkoming, maar een gevolg van een werkomgeving die vanuit psychosociaal perspectief niet efficiënt is.

Als opzet, organisatie en management van het werk te weinig rekening houden met het welzijn van de medewerkers, ontstaan er mogelijk psychosociale risico’s. Werkomstandigheden die dat in de hand werken zijn onder meer:

 • buitensporige werklast en tijdsdruk
 • conflicterende eisen
 • gebrek aan duidelijkheid over de rol van de medewerker 
 • ineffectieve communicatie
 • slecht beheerde veranderingen in de organisatie
 • een gebrek aan ondersteuning door het management of door collega’s

Kampen uw medewerkers chronisch met stress op het werk, dan kunnen zich (ernstige) psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen ontwikkelen.

Individuen kunnen last krijgen van:

Stress in cijfers: een harde realiteit

Europees wordt de totale kostprijs voor psychische aandoeningen (al dan niet werkgerelateerd) geschat op 240 miljard euro per jaar. De grote helft daarvan is het gevolg van productiviteitsverlies, waaronder ziekteverzuim.

Impact van stress op het werk


Uit een bevraging van Mensura bij 28.000 werknemers blijkt dat maar liefst 55% van de werknemers substantieel stress ervaart op het werk. Bij niet-leidinggevenden – zowel arbeiders als bedienden – gaat het om 5 op de 10 medewerkers. Bij leidinggevenden loopt dit op tot 6 op de 10.

Verschillende profielen gaan ook anders om met stress: 4 op de 5 (81%) leidinggevenden beweren dit op een gezonde manier te doen. Bij niet-leidinggevenden ligt dat anders: 1 op de 4 (24%) zegt moeilijk met werkstress om te kunnen.


Mensura adviseert u

Medewerkers kunnen stress ook omzetten in energie. Dat kan via een aanpak die rekening houdt met organisatie, groep en individu. Medewerkers met minder stress, halen meer plezier uit hun werk. Inzetten op stresspreventie is dus een verstandige keuze.

 • Stress is geen louter individuele aangelegenheid maar moet worden aangepakt op het niveau van de organisatie, van de groep en van elk individu.
 • Respecteer het mentale en emotionele draagvlak van uw medewerkers. Een goede work-life balance, met voldoende aandacht voor ontspanning, is daarin een belangrijk onderdeel.
 • Breng met de hulp van experts de actuele situatie in kaart en vergelijk die met de gewenste situatie.
  Hoe wordt het werk verdeeld? Op welke manier gaan medewerkers om met elkaar? Hoeveel werk moet iemand verzetten?
 • Maak uw medewerkers zelfredzaam. Het zelf herkennen van stress is de eerste stap om zelf in te grijpen of hulp te zoeken.

Het resultaat

 • Een structurele, preventieve en curatieve aanpak van stress, die zorgt voor een verantwoorde en effectieve balans tussen werkdruk en prestaties. Uw organisatie krijgt oplossingen die aangepast zijn aan de eigen context.
 • Medewerkers winnen aan veerkracht en voelen zich ondersteund, wat de motivatie ten goede komt.
 • De productiviteit blijft optimaal en is minder onderhevig aan ziekteverzuim ten gevolge van stress.
 • Concrete tips en adviezen die u als leidinggevende ook zelf kunt toepassen om stress te beheersen. U krijgt daarbij ook een leidraad om gesprekken over stress te voeren met medewerkers.

Mensura leidt uw medewerkers op

Zowel voor leidinggevenden als voor medewerkers biedt Mensura gerichte opleidingen aan die stress helpen herkennen en die er op een gepaste manier mee leren omgaan.

Opleidingen over omgaan met stress

Workshop veerkracht verhogen

Workshop stress-sensibilisering voor leidinggevenden

Workshop timemanagement

Opleiding en ondersteuning vertrouwenspersonen