Workshop stress: sensibilisering voor leidinggevenden

Voordelen

 • Het begrip stress wordt concreet gemaakt waardoor men het niet uit de weg moet gaan
 • Leidinggevenden ontdekken wat binnen de organisatiecontext verantwoordelijk kan zijn voor stress en leren hier een oplossing voor zoeken
 • Concrete tips en adviezen die de leidinggevende ook zelf kan toepassen om zijn stress te beheersen
 • Een concrete leidraad voor het voeren van stressgerelateerde gesprekken met werknemers

Doelstelling

 • Enerzijds leidinggevenden inzicht verschaffen in wat stress is. We gaan daarbij in op de definitie, de oorzaken en de gevolgen. Op die manier wordt het begrip duidelijker afgelijnd.
 • Anderzijds gaan we dieper in op hoe stress te herkennen bij zichzelf en werknemers. We bespreken de stresssymptomen en geven praktische tips om zelf de stress onder controle te krijgen en hoe gesprekken aan te gaan met werknemers die met stress kampen.

Wijze van uitvoering

 • In het eerste deel geven we een kort theoretisch kader waarbij we enerzijds de nadruk leggen op het individuele zoeken naar balans tussen draagkracht en draaglast en anderzijds de oorzaken van stress belichten (met de nadruk op de organisatie gebonden factoren).
 • In het tweede deel van de workshop staat het oplossingsgericht werken centraal, waarbij we vertrekken vanuit de stresssymptomen en aangeven welke zaken werknemers zelf kunnen proberen om hun stress te beheersen (concrete tips die de leidinggevende zelf kan toepassen of adviseren aan de werknemers).
 • In het laatste deel staat de individuele begeleiding van de werknemers centraal en wordt een leidraad aangeboden om stressgerelateerde gesprekken aan te pakken. Niet alleen het inhoudelijke maar ook het vormelijke (aandachtspunten bij het voeren van deze gesprekken) wordt hier uitgebreid toegelicht.

Resultaat

 • Het toelichten van het begrip stress stelt leidinggevenden in staat het fenomeen niet te onderschatten en in te grijpen waar zij dit kunnen.
 • Dankzij het doe-boekje met de belangrijkste inzichten, tips en een gespreksleidraad hebben leidinggevenden een concrete houvast om stress bij zichzelf en werknemers aan te pakken.

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.