Heeft jouw organisatie recht op een opleidingssubsidie? Een overzicht

De overheid en specifieke sectorfondsen bieden heel wat subsidie- en financieringsmogelijkheden aan om je bij te scholen en je organisatie te versterken.
Of jouw Learn&Connect-traject in aanmerking komt, staat vermeld per opleiding. Een overzicht.

Subsidies

Kmo-portefeuille

Je werkgever kan tot maximaal 7500 euro per jaar aan financiële steun krijgen om de werking van zijn of haar onderneming te verbeteren. De subsidie is inzetbaar voor zowel Mensura-opleidingen als -adviezen. 

Je werkgever vraagt de subsidies aan via het e-loket voor ondernemers. De aanvraag indienen kan al op voorhand of ten laatste tot 14 dagen na aanvang van de opleiding of adviesverlening.
Tip: kies in het veld 'Thema' voor 'Duurzaamheid'.

Onze registratienummers zijn: 

  • EDPB-leden: Mensura EDPB - DV.O105072
  • Niet-EDPB-leden: Mensura CONSULT - DV.O101943 

Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) verstrekt de steun aan kmo’s en vrije beroepen. 

Meer info >

Opleidingscheques - Vlaanderen

Per schooljaar kan je voor maximaal 250 euro opleidingscheques kopen. Als werknemer of uitzendkracht betaal je de helft, de Vlaamse overheid de andere helft. Je kan de cheques gebruiken voor bepaalde Mensura-opleidingen.

Je vraagt de cheques zelf aan via het online loket van het departement Werk & Sociale Economie van de Vlaamse overheid.

Meer info >

Opleidingscheques - Wallonië

Je kan bij de Waalse overheid als werknemer of zelfstandige cheques aanvragen waarmee je bepaalde Mensura-opleidingen kan volgen. Voor een opleidingscheque van 30 euro, geldig voor 1 uur opleiding, betaalt je werkgever 15 euro. Het Waals gewest betaalt de overige 15 euro. 

Als werknemer vraag je de cheques aan bij je werkgever. Je werkgever vraagt de cheques aan via het sociaal secretariaat.

Meer info >

Betaald educatief verlof / Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Je kan als werknemer je loon laten doorbetalen door de overheid terwijl je een opleiding volgt. Je werkgever krijgt dan een forfaitair bedrag terugbetaald. Zo verlies je niet aan loon.

De regeling per regio is gelijkaardig: je bezorgt zelf de nodige documenten aan je werkgever, hij of zij vraagt dan de terugbetaling aan. Waar je werkgever aanklopt, verschilt per regio.

Werkbaarheidscheques

Je onderneming kan voor een maximum van 10.000 euro aan financiële steun ontvangen voor begeleiding bij het opstellen van een werkbaarheidsplan op maat en de acties die daaruit voortvloeien, zoals het organiseren van een opleiding. 

Zowel eenmanszaken als kmo’s of grote ondernemingen komen in aanmerking. Je werkgever vraagt de subsidie aan via de website van het Europees Sociaal Fonds (ESF). 

Meer info >


Sectorfondsen

Afhankelijk van je sector, kan je vaak ook via een sectorfonds subsidies aanvragen voor een opleiding. Om zeker te zijn dat jouw opleiding in aanmerking komt, informeert je werkgever best bij jouw sectorfonds wat de voorwaarden zijn. 

Alimento

Voedingsindustrie 

  • PC 118 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (arbeiders)
  • PC 220 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (bedienden)

Meer info >

Co-valent

Chemie, kunststoffen en life sciences  

  • PC 116 Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid (arbeiders) 
  • PC 207 Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid (bedienden)

Meer info >

Cevora

Bedienden, verschillende sectoren: autohandel, bouw, IT, consultancy en meer 

  • Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden PC 200

Meer info >

Constructiv

Bouwsector

  • PC 124 Paritair Comité van het Bouwbedrijf 

Meer info >

FeBi

Gezondheidszorg

  • PC 330 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

Meer info >

Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques

Dienstencheques sector

  • PC 322.01 Dienstencheques

Meer info >
 

Vragen over subsidiemogelijkheden?

Neem contact op met jouw sociaal secretariaat voor bijkomende vragen.