Medisch toezicht

Om medewerkers gezond aan het werk te houden of opnieuw aan het werk te krijgen, voorziet de wetgever verschillende types medische onderzoeken. Zijn uw medewerkers onderworpen aan bepaalde beroepsrisico’s, dan spoort het medisch onderzoek mogelijke beroepsziekten op of voorkomt ze. U kunt ook een beroep doen op een bedrijfsarts van Mensura bij nieuwe aanwervingen, bij werkhervatting na langdurige ziekte of ernstig ongeval, of bij arbeidsgerelateerde klachten.

De feiten

Fitte medewerkers zijn minder afwezig en productiever

Inzetten op gezonde medewerkers is het menselijk kapitaal van uw organisatie beschermen. Bovendien is het een voorwaarde om concurrentieel te blijven. Op korte termijn ligt het arbeidsverzuim (en de bijbehorende kosten) bij fitte medewerkers immers lager. Ook op langere termijn loont een aanpak die focust op gezondheid van medewerkers: zo kunt u hen langer aan de slag te houden.

Verschillende studies hebben al aangetoond dat medewerkers die gezond zijn qua lichaam en geest productiever zijn. Ook voor de medewerkers is er een belangrijke win: ze zitten beter in hun vel, voelen zich energieker en hebben een grotere veerkracht om met werkdruk en veranderingen op de werkvloer om te gaan. Het medisch onderzoek is daarbij een belangrijke schakel om vroegtijdig al dan niet werkgebonden aandoeningen op te sporen.

Inzetten op voeding en beweging is het meest effectief

Wilt u werk maken van gezondheidsbevordering van uw medewerkers? Dan is een nagelnieuwe fitnessruimte misschien niet de beste investering. Zeker, het effect van sporten is een grote meerwaarde, maar de kans is groot dat u maar een klein deel van uw medewerkers bereikt: de overtuigde sporters.

Toch kunt u meer doen, met minder. Het is aangetoond dat inzetten op gedragswijziging rond voeding en voldoende beweging het meeste effect heeft per geïnvesteerde euro. Ook de bedrijfsarts kan bij het medisch onderzoek een steentje bijdragen op het vlak van sensibilisering.

Medisch toezicht: wie moet langs bij de bedrijfsarts?

Een periodieke controle van de gezondheid is nodig voor medewerkers met:

 • veiligheidsfuncties: iedereen die middelen of installaties gebruikt die de veiligheid en gezondheid van andere medewerkers in gevaar kunnen brengen.
 • een functie met verhoogde waakzaamheid: iedereen die permanent toezicht houdt op een installatie met mogelijk risico voor andere medewerkers of ondernemingen.
 • activiteiten met welbepaalde risico’s: ergonomische belasting of blootstelling aan een agens.

Onderzoek van gezondheidsbeoordeling is ook nodig in enkele specifieke gevallen:

 • bij aanwerving of verandering van arbeidspost (voor veiligheidsfuncties)
 • werkhervatting na vier weken afwezigheid
 • op vraag van de medewerker bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het werk
 • op vraag van een definitief arbeidsongeschikte medewerker met het oog op zijn re-integratie

Ook voor bepaalde categorieën van medewerkers zijn speciale maatregelen van toepassing, zoals moederschapsbescherming, medewerkers met PWA-statuut, nacht- en ploegenarbeid of het manueel hanteren van lasten. Mensura kan u verder adviseren.

Mensura adviseert u

 • Laat een risicoanalyse uitvoeren door de experten van Mensura voor metingen, berekeningen en testen.
 • Met gerichte onderzoeken kunt u focussen op een bepaald domein of doelgroep.
 • Breng ook de groepsresultaten van uw ploeg(en) in kaart.
 • Maak werk van een goede communicatie met de bedrijfsarts.

Het resultaat

 • U bent wettelijk in orde en riskeert geen boetes.
 • Uw medewerkers zijn geschikt om hun job goed uit te voeren, zonder risico’s voor de gezondheid.
 • Medewerkers die terugkeren uit ziekte krijgen de juiste ondersteuning om de kans op terugval te verminderen of om een aangepaste jobinvulling te krijgen.
 • Werkgebonden aandoeningen en ziektes in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen.
 • Vermijden dat medewerkers taken uitvoeren die ze niet aankunnen.
 • Adviezen geven aan uw bedrijf en uw medewerkers over de bescherming en bevordering van de gezondheid.

Mensura leidt uw medewerkers op