Opleiding EHBO voor aangeduide persoon

Als werkgever van een onderneming in groep D moet u ervoor zorgen dat er op de werkvloer steeds een of meerdere medewerkers aanwezig zijn om bij een ongeval of gezondheidsprobleem de eerste zorgen toe te dienen. Zij hoeven geen EHBO-hulpverlenersbrevet op zak te hebben, maar moeten wel met kennis van zaken kunnen optreden.

Duur: halve dag

Waarom?

Als werkgever van 20 medewerkers of meer beschikt u over een of verschillende gebrevetteerde EHBO-hulpverleners. Daarnaast moet u als onderneming in groep D voor de volledige duur van de arbeid over een aantal medewerkers beschikken die in noodsituaties eerste zorgen kunnen verstrekken. Zij moeten de basisprincipes en –vaardigheden van de eerste hulpverlening onder de knie hebben.

Wie?

De initiatiecursus is bedoeld voor medewerkers die geen brevet van EHBO-hulpverlener hebben, maar toch in staat moeten zijn om eerste zorgen te verstrekken.

Belangrijk is om bij de selectie rekening te houden met het feit dat de eerste hulp gegarandeerd moet zijn tijdens de volledige duur van de arbeid. Dus ook ’s nachts in het geval van ploegenarbeid.

Wat?

De opleiding EHBO voor aangeduide persoon leert de geselecteerde medewerkers op korte tijd de basisprincipes en -vaardigheden van eerstehulpverlening aan.

Hoe?

  • De praktijkgerichte opleiding duurt 4 uur. Vooraf bespreekt de lesgever met u welke items van belang zijn voor uw organisatie.
  • Groepen bestaan uit maximum 15 deelnemers. Zo doen de cursisten een maximum aan praktijkervaring op om bedrijfsspecifieke situaties gericht te kunnen aanpakken.
  • We focussen op de rol van de verzorger (basishygiëne, juiste analyse van de situatie, zorgen voorafgaand aan de evacuatie en procedure enzovoort) en de basisvaardigheden van de eerste hulp (bloedingen, verwondingen, brandwonden enzovoort).

Resultaat

Wie de opleiding EHBO voor aangeduide persoon heeft gevolgd, kan met kennis van zaken de basishandelingen van de eerste zorg toedienen op de werkvloer in geval van een ongeval of gezondheidsprobleem.

Basisopleiding en bijscholing hulpverlener EHBO

Mensura is door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkend om de opleiding tot EHBO-hulpverlener te organiseren. We organiseren zowel de basisopleiding voor het behalen van het brevet als de jaarlijkse bijscholing om het brevet te behouden.