Combi hulpverlening (EHBO) en brandveiligheid

Leer de basis van EHBO én van brandbestrijding met kleine blusmiddelen.

Combi hulpverlening (EHBO) en brandveiligheid
 • Praktisch
 • 1 dag
 • € 476,00 of 2.5 PE
 • Nederlands, Frans, Engels
 • Klassikaal, Op maat
 • Verdiepend
 • Certificaat van deelname
 • Kmo-portefeuille, Opleidingscheques, Sectorfonds

In kleinere organisaties wordt de verantwoordelijkheid voor eerstehulpverlening en brandpreventie vaak aan één persoon toevertrouwd. Deze opleiding combineert beide: je leert de basis van EHBO en van brandbestrijding. Na deze opleiding weet je wat te doen bij een ongeval of een beginnende brand.

Waarom?

In kleinere organisaties met minder dan 20 werknemers worden de verantwoordelijkheden op het vlak van eerstehulpverlening en brandpreventie vaak aan één persoon toevertrouwd. Deze medewerker moet daarvoor de nodige kennis bezitten. In deze opleiding verwerf je op één dag de relevante vaardigheden zodat je gepaste maatregelen kan nemen bij een ongeval of bij een beginnende brand.

Indien je enkel op zoek bent naar een opleiding in hulpverlening of brandveiligheid, kan je deze ook apart volgen.


Wat leer je?

Deze combi is een combinatie van de opleidingen hulpverlening (EHBO) en brandveiligheid met gebruik van kleine blusmiddelen.

Je leert de basisprincipes en -vaardigheden van eerstehulpverlening. Komen onder meer aan bod: basishygiëne, analyse van de situatie, procedures, zorg toedienen vóór de evacuatie en de basis van EHBO (bloedingen, verwondingen, brandwonden …).

Daarna ga je aan de slag met kleine blusmiddelen om vaardigheden op vlak van brandveiligheid aan te leren.

Meer details over het leerprogramma >


Dit is een opleiding van ons Impact-aanbod

Impact

Verruim je blik en bereid je voor op een nieuwe rol. Met een mix van leervormen verwerf je diepgaande kennis die je meteen kan toepassen. De trajecten zijn vaak gepreid over meerdere dagen.

Alles over Impact >


Resultaat?

Na het volgen van deze opleiding kan je:

 • Eerste hulp verlenen.
 • Een slachtoffer ondersteunen, beschermen en verplaatsen.
 • Reanimeren en de Automatische Elektrische Defribillator (AED) gebruiken.
 • De Basic Life Support (BLS) toepassen met o.a. controle van het slachtoffer, borstcompressie, beademen en stabiele zijligging.
 • Hulp verlenen bij bewusteloosheid.
 • Brandwonden en huidwonden herkennen en behandelen.
 • (Neus)bloedingen verzorgen.
 • Ingrijpen bij vergiftiging.
 • Een verstuiking verzorgen.
 • Hulp verlenen bij een beroerte en hartinfarct.
 • Verschillende verbandtechnieken toepassen.
 • De verschillende blusmiddelen onderscheiden.
 • De verschillende blusmiddelen gebruiken om een beginnende brand te bestrijden.
 • De verschillende evacuatietechnieken toepassen in de praktijk.

We werken met een permanente evaluatie tijdens de opleiding.

Na afloop ontvang je het certificaat van deelname voor aangeduide personen, erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

Game-based learning in hulpverlening en brandveiligheid

De serious games van PLAY IT zijn de ideale manier om efficiënt bij te leren op een digitale manier. Omdat je alles virtueel beleeft, onthoud je sneller én beter.

Let’s get digital met Play it Safe >


Voor wie?

Voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor zowel de eerste hulpverlening als voor brandpreventie in kleine organisaties die niet over een gebrevetteerde hulpverlener beschikken.


Wat zegt de wet?

Als werkgever van een onderneming met minder dan 20 werknemers (= groep D) moet je ervoor zorgen dat er op de werkvloer steeds een of meerdere medewerkers aanwezig zijn om bij een ongeval of gezondheidsprobleem de eerste zorgen toe te dienen (de ‘aangeduide personen’). Een EHBO-hulpverlenersbrevet hoeft niet, maar ze moeten wel de basisprincipes en –vaardigheden van EHBO onder de knie hebben.

Weet dat er altijd eerste hulp gegarandeerd moet zijn. Dus ook ’s nachts in het geval van ploegenarbeid.

Mensura staat op de lijst van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) als opleidingsinstelling om deze opleiding te mogen geven.

Elke onderneming is wettelijk verplicht om een brandbestrijdingsdienst in huis te hebben. Die bestaat uit een aantal medewerkers die efficiënt optreden bij brand(gevaar). Hoe groot je organisatie is, speelt geen rol.

Een risicoanalyse bepaalt hoeveel medewerkers zo’n brandbestrijdingsdienst telt: afhankelijk van de grootte van je bedrijf, het soort activiteiten en het brandrisico.

Als werkgever ben je verplicht om de nodige opleiding voor de leden van de brandbestrijdingsdienst te voorzien. Sensibilisering is belangrijk om alle andere werknemers op de hoogte te brengen van brandrisico’s, wat te doen bij brand en hoe een evacuatie verloopt.

Meer info >


Prijs

De prijs hangt af van de manier waarop je de opleiding volgt.

Is je organisatie aangesloten bij Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB), beschik je over preventie-eenheden en is je saldo toereikend, dan kan je hiermee betalen.

Optie:

 • Opleidingen ’s avonds of in het weekend behoren tot de mogelijkheden mits een toeslag.

Interesse in opties kan aangegeven worden in het offerteformulier.

Subsidies en financieringsmogelijkheden

Dankzij onze erkenningen door overheidsdiensten en sectorfondsen voldoen we aan de voorwaarden voor tal van subsidies en financieringsmogelijkheden.

 • Kmo-portefeuille. Gebruik deze erkenningsnummers in je aanvraag:
  • leden van Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming: Mensura EDPB - DV.O105072
  • niet-leden: Mensura CONSULT - DV.O101943
 • Opleidingscheques - Wallonië
 • Sectorfonds
  • Alimento
  • Constructiv

Cookies opgeslagen