Hulpverlening (EHBO) voor aangeduide personen

Leer meer over de basis van EHBO, en krijg je certificaat als ‘aangeduide persoon’.

Hulpverlening (EHBO) voor aangeduide personen
 • Praktisch
 • 4 uur
 • € 130,00 of 0.68 PE
 • Frans, Nederlands, Engels
 • Klassikaal, Op maat
 • Praktijkgericht
 • Certificaat van deelname
 • Kmo-portefeuille, Opleidingscheques, Sectorfonds

In een onderneming met minder dan 20 medewerkers ben je verplicht ‘aangeduide personen’ te voorzien. Zij hebben geen hulpverlenersbrevet nodig, maar moeten met kennis van zaken kunnen optreden bij een ongeval of gezondheidsprobleem. In deze opleiding leer je de basis van EHBO voor aangeduide personen.

Waarom?

Gebeurt er een ongeluk op de werkvloer, dan is het cruciaal dat iemand de eerste zorgen kan toedienen. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers moeten er ‘aangeduide personen’ aanwezig zijn. Een hulpverleningsbrevet hoeft niet, maar je moet wel over een basiskennis EHBO beschikken.

Mensura is door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkend om deze opleiding te organiseren. Na afloop krijg je een certificaat van deelname, geldig in België.

Heb jij 20 of meer werknemers in dienst?

Dan moet je over gecertificeerde hulpverleners beschikken. Zij kunnen bij een arbeidsongeval in het bedrijf de eerste zorgen verstrekken. Mensura is erkend om deze opleiding EHBO te organiseren. Na afloop krijg je een certificaat.

Lees meer over de opleiding ‘Hulpverlener (EHBO) - basisniveau’ en ‘Bijscholing hulpverlener (EHBO)’.


Wat leer je?

In deze opleiding leer je de basisprincipes en -vaardigheden van eerstehulpverlening, met focus op de rol van de verzorger. Komen onder meer aan bod: basishygiëne, analyse van de situatie, procedures, zorg toedienen vóór de evacuatie en de basis van EHBO (bloedingen, verwondingen, brandwonden …).

1. Inleiding

Rol van de hulpverlener

Wetgeving en praktische gevolgen

Register eerste hulp

Demonstratie: materiaal voor eerste hulp

2. Algemene benadering van noodsituaties

Veiligheid en hygiëne

Controle van de vitale functies

 • Bewustzijn
 • Ademhaling
 • Bloedsomloop

Alarmering

 • Verwittigen van hulpdiensten.

Benadering van slachtoffer(-s) en verdere eerste hulp

 • Comfort voor het slachtoffer

Praktijkoefening: stappenplan

3. De vitale functies en ziektebeelden

Bewusteloosheid

 • Beroerte
 • CO-vergiftiging

Ademhaling

 • Verstikking

Bloedsomloop

 • Angor
 • Hartinfarct

Praktijkoefening: stabiele zijligging

Demonstratie: hyperventilatie, verstikking – slagen op de rug – buikstoot, hartinfarct

4. Basale reanimatie

Reanimatie “30-2”

Gebruik van een AED

Praktijkoefening: Reanimatie “30-2 en gebruik van een AED

5. Soorten bloedingen en shock

Uitwendige bloedingen

Inwendige en veruitwendigde bloedingen

Shock

Praktijkoefening: drukverband

Demonstratie: neusbloeding

6. Letsels van het bewegingsstelsel

Verstuiking

Praktijkoefening: polsverband en driehoeksverband als draagdoek

7. Huidwonden

Schaafwonden

Snijwonden

Splinters

Blaren

Praktijkoefening: ontsmetten van een wonde en kousverband aan vinger

8. Brandwonden

Verbranding van de huid

Praktijkoefening: driehoeksverband als voorlopige afdekking

9. Oogletsels

Oogspoeling

10. Vergiftiging

Vergiftigingen

Certificaat van deelname voor aangeduide personen

Na afloop van deze opleiding ontvang je het certificaat van deelname voor aangeduide personen, erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).


Dit is een opleiding van ons Interact-aanbod

Interact

Ga in gesprek met een expert, deel je ervaringen en leer van elkaar. Leren is een sociaal gebeuren. Je leert basiskennis toepassen in de praktijk, dat kan zowel online als klassikaal.

Alles over Interact >


Resultaat?

Na deze opleiding heb je de basis van EHBO onder de knie. Zo weet je hoe je de eerste zorgen kan toedienen op de werkvloer. Concreet kan je na deze opleiding:

 • Eerste hulp verlenen.
 • Een slachtoffer ondersteunen, beschermen en verplaatsen.
 • Reanimeren en de Automatische Elektrische Defribillator (AED) gebruiken.
 • De Basic Life Support (BLS) toepassen met o.a. controle van het slachtoffer, borstcompressie, beademen en stabiele zijligging.
 • Hulp verlenen bij bewusteloosheid.
 • Brandwonden en huidwonden herkennen en behandelen.
 • (Neus)bloedingen verzorgen.
 • Ingrijpen bij vergiftiging.
 • Een verstuiking verzorgen.
 • Hulp verlenen bij een beroerte en hartinfarct.
 • Verschillende verbandtechnieken toepassen.

We werken met een permanente evaluatie tijdens de opleiding.

Na afloop ontvang je het certificaat van deelname voor aangeduide personen, erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

Vernieuw je certificaat na 3 jaar

Het certificaat voor aangeduide personen is 3 jaar geldig. We raden je daarom aan om deze opleiding elke 3 jaar te volgen.


Voor wie?

Deze opleiding is voor ‘aangeduide personen’ in bedrijven met minder dan 20 werknemers. Zij zijn bij een ongeval verantwoordelijk om de eerste zorgen toe te dienen.

Weet dat EHBO altijd gegarandeerd moet zijn, bijvoorbeeld ook ‘s nachts bij ploegenarbeid.

Verantwoordelijk voor zowel hulpverlening als brandveiligheid?

Dan is onze ‘Combi hulpverlening (EHBO) en brandveiligheid’ iets voor jou. In deze opleiding verwerf je op één dag de relevante vaardigheden zodat je gepaste maatregelen kan nemen bij een ongeval of bij een beginnende brand. 

Meer info >


Wat zegt de wet?

Als werkgever van een onderneming met minder dan 20 werknemers (= groep D) moet je ervoor zorgen dat er op de werkvloer steeds een of meerdere medewerkers aanwezig zijn om bij een ongeval of gezondheidsprobleem de eerste zorgen toe te dienen (de ‘aangeduide personen’). Een EHBO-hulpverlenersbrevet hoeft niet, maar ze moeten wel de basisprincipes en –vaardigheden van EHBO onder de knie hebben.

Weet dat er altijd eerste hulp gegarandeerd moet zijn. Dus ook ’s nachts in het geval van ploegenarbeid.

Mensura staat op de lijst van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) als opleidingsinstelling om deze opleiding te mogen geven.


Prijs

De prijs hangt af van de manier waarop je de opleiding volgt.

Is je organisatie aangesloten bij Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB), beschik je over preventie-eenheden en is je saldo toereikend, dan kan je hiermee betalen.

Optie:

 • Opleidingen ’s avonds of in het weekend behoren tot de mogelijkheden mits een toeslag.

Interesse in opties kan aangegeven worden in het offerteformulier.

Subsidies en financieringsmogelijkheden

Dankzij onze erkenningen door overheidsdiensten en sectorfondsen voldoen we aan de voorwaarden voor tal van subsidies en financieringsmogelijkheden.

  • Kmo-portefeuille. Gebruik deze erkenningsnummers in je aanvraag:
   • leden van Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming: Mensura EDPB - DV.O105072
   • niet-leden: Mensura CONSULT - DV.O101943
  • Opleidingscheques - Wallonië
  • Sectorfonds
   • Alimento
   • Constructiv

  Veelgestelde vragen

  Wat is het verschil tussen een initiatie, een bijscholing en een basisopleiding?

  Een initiatie is een sensibiliserende opleiding voor alle medewerkers van je bedrijf. Zo kan iedereen gepast reageren bij een ongeval. Je krijgt er geen officieel certificaat van.
  Na een basisopleiding krijg je een certificaat en ben je eerstehulpverlener in jouw bedrijf. Met de verplichte jaarlijkse bijscholing behoud je dat certificaat.

  Hoeveel eerstehulpverleners zijn nodig in mijn organisatie?

  Dit is afhankelijk van de risicoanalyse. Hier vind je een aanbeveling per sector. Heb je twijfels? Neem dan contact op met je externe Mensura-preventieadviseur.

  Cookies opgeslagen