Bijscholing hulpverlener (EHBO)

Volg de jaarlijks verplichte bijscholing en behoud je certificaat hulpverlener.

Bijscholing hulpverlener (EHBO)
 • Praktisch
 • 4 uur
 • € 130,00 of 0.68 PE
 • Frans, Nederlands, Engels
 • Klassikaal, Op maat
 • Verbredend
 • Certificaat geldig in België
 • Kmo-portefeuille, Opleidingscheques, Sectorfonds

Heb je een certificaat Basisopleiding Hulpverlener en wil je dat behouden, dan moet je jaarlijks een bijscholing volgen. Blijf op de hoogte van nieuwe technieken en fris je basiskennis op. Je krijgt een erkend bijscholingscertificaat na afloop.

Waarom?

Heb je een certificaat Basisopleiding Hulpverlener? Dan is jaarlijkse bijscholing verplicht om dat certificaat te behouden. Je moet hier ook een attest van kunnen voorleggen.

Sowieso is het als hulpverlener belangrijk om je kennis op peil te houden en bij te blijven met de laatste methodes, technieken en wetgeving. Ook de belangrijkste handelingen opfrissen is cruciaal.

Mensura is door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkend om deze bijscholing te organiseren. Na de opleiding krijg je een attest van bijscholing.

Voorkennis vereist

Deze bijscholing bouwt verder op de basiskennis rond hulpverlening en EHBO. Heb je die nog niet, volg dan eerst de opleiding ‘Hulpverlener (EHBO) - basisniveau'.


Wat leer je?

Je krijgt een stukje theorie, met daarnaast vooral veel aandacht voor de praktijk. We leren ook van elkaar door het uitwisselen van praktijkervaringen. Daarom zijn er maximum 15 deelnemers.

De kennis en vaardigheden frissen we op. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe technieken. Komen ook aan bod: verbanden leggen, reanimeren op oefenpoppen, slachtoffers transporteren, courante wonden behandelen, verstikking …

Meer details vind je in het leerprogramma.


Dit is een opleiding van ons Increase-aanbod

Increase

Verdiep je kennis of krijg een opfrissing over een bepaald onderwerp. Zo versterk je je praktijkvaardigheden. De trajecten kunnen zowel digitaal als klassikaal.

Alles over Increase >


Resultaat?

In deze bijscholing fris je bestaande kennis en vaardigheden op en spijker je je kennis bij. Onder meer nieuwe technieken en methodes komen aan bod. Deze opleiding is vooral praktijkgericht. Na voltooiing krijg je een bijscholingscertificaat.

Na het volgen van deze opleiding is je kennis van hulpverlening up-to-date en kan je:

 • Eerste hulp verlenen.
 • Een slachtoffer ondersteunen, beschermen en verplaatsen.
 • Jezelf als hulpverlener in veiligheid brengen.
 • Reanimeren en de Automatische Elektrische Defribillator (AED) gebruiken.
 • De Basic Life Support (BLS) toepassen met o.a. controle van het slachtoffer, borstcompressie, beademen, stabiele zijligging.
 • Hulp verlenen bij bewusteloosheid.
 • Brandwonden en huidwonden herkennen en behandelen.
 • (Neus)bloedingen verzorgen.
 • Ingrijpen bij verslikking en hyperventilatie.
 • Ingrijpen bij vergiftiging.
 • Nek-, wervel, hersen- en oogletsel en letsels aan botten, spieren en gewrichten herkennen en behandelen.
 • Hulp verlenen bij een beroerte en hartinfarct.
 • Verschillende verbandtechnieken en deze toepassen.

We werken met een permanente evaluatie tijdens de opleiding. Erna krijg je het officiële bijscholingscertificaat van hulpverlener, erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Dankzij deze bijscholing blijft je certificaat van hulpverlener geldig.

Jaarlijkse bijscholen is verplicht.


Voor wie?

Deze opleiding is voor gecertificeerde hulpverleners die hun officiële certificaat willen verlengen en voor wie de basiskennis en -vaardigheden van EHBO op het werk wil opfrissen.

Hulpverlening voor aangeduide personen

Bepaalde ondernemingen moeten beschikken over ‘aangeduide personen’. Een hulpverlenersbrevet hoeft dan niet, maar het is wel nodig om de basis van hulpverlening onder de knie te hebben. Bekijk onze opleiding  ‘Hulpverlening (EHBO) voor aangeduide personen’.


Wat zegt de wet?

Heb je een certificaat hulpverlener en wil je dat behouden? Dan ben je wettelijk verplicht om elk jaar een bijscholing te volgen.

Mensura staat op de lijst van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) als opleidingsinstelling om deze bijscholing te mogen geven. Na voltooiing van de bijscholing krijg je dus een erkend bijscholingscertificaat en behoud je je certificaat hulpverlener.

Er zijn uitzonderingen mogelijk op de bijscholing, op basis van een risicoanalyse en het advies van de arbeidsarts en het Comité. In bepaalde gevallen is de bijscholing maar om de twee jaar nodig.

Meer weten? Neem een kijkje op de site van FOD WASO.


Prijs

De prijs hangt af van de manier waarop je de opleiding volgt. Is je organisatie aangesloten bij Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB), beschik je over preventie-eenheden en is je saldo toereikend, dan kan je hiermee betalen.

Opleidingen ’s avonds of in het weekend behoren tot de mogelijkheden mits een toeslag.

Interesse in opties kan je aangeven in de offerteaanvraag.

Subsidies en financieringsmogelijkheden

Dankzij onze erkenningen door overheidsdiensten en sectorfondsen voldoen we aan de voorwaarden voor tal van subsidies en financieringsmogelijkheden.

  • Kmo-portefeuille. Gebruik deze erkenningsnummers in je aanvraag:
   • leden van Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming: Mensura EDPB - DV.O105072
   • niet-leden: Mensura CONSULT - DV.O101943
  • Opleidingscheques - Wallonië
  • Sectorfonds
   • Alimento
   • Constructiv

  Veelgestelde vragen

  Kan ik me inschrijven voor de bijscholing als ik al een EHBO-basisopleiding heb gevolgd?

  Verschillende organisaties bieden EHBO-basisopleidingen aan. Maar die bereiden je niet altijd voor om als hulpverlener aan de slag te gaan in een werkcontext. Je kunt daarom enkel starten aan de bijscholing als de gevolgde opleiding voldoet aan deze voorwaarden:

  • De opleiding spitste zich toe op eerstehulpverlening in een professionele context.
  • Je volgde minstens 2 dagen les.
  • Je behaalde een ‘certificaat hulpverlener’.

  Voldoet de opleiding die je volgde niet aan de voorwaarden? Dan kan je je inschrijven voor onze cursus ‘Hulpverlener (EHBO) – basisniveau’.

  Wat is het verschil tussen een initiatie, een bijscholing en een basisopleiding?

  Een initiatie is een sensibiliserende opleiding voor alle medewerkers van je bedrijf. Zo kan iedereen gepast reageren bij een ongeval. Je krijgt er geen officieel attest van.
  Na een basisopleiding krijg je een certificaat en ben je eerstehulpverlener in jouw bedrijf. Met de verplichte jaarlijkse bijscholing behoud je dat attest.

  Hoeveel eerstehulpverleners zijn nodig in mijn organisatie?

  Dit is afhankelijk van de risicoanalyse. Hier vind je een aanbeveling per sector.

  Heb je twijfels? Neem dan contact op met je externe Mensura-preventieadviseur.

  Cookies opgeslagen