Werk in optimale omstandigheden

Elke dag worden medewerkers blootgesteld aan invloeden die eigen zijn aan hun werk. Sommige daarvan kunnen risico’s inhouden of schade berokkenen op korte of langere termijn. Een deskundige inventaris en analyse van deze invloeden en risico’s laat toe om werkbare en economisch haalbare aanpassingen door te voeren. Door zo de werkomstandigheden te verbeteren op het vlak van ergonomie, arbeidsveiligheid, milieu of industriële hygiëne en toxicologie, vermijdt u uitval. Tegelijk hebben deze aanpassingen een gunstig effect op de prestaties van uw medewerkers.

Ergonomie

Onaangepaste werkomstandigheden kunnen op termijn een impact hebben op de fysieke gezondheid van uw medewerkers.

Arbeidsveiligheid

Aandacht voor arbeidsveiligheid voorkomt ongevallen en helpt economische verliezen te vermijden.

Milieu

Bent u volledig in orde met de snel veranderende milieuwetgeving en de bijbehorende administratie?

Industriële hygiëne & toxicologie

Omgaan met schadelijke stoffen kan leiden tot gezondheidsklachten, beroepsziekten of erger. Laat het zo ver niet komen.