ISO-certificatie

ISO 9001 – Kwaliteitsmanagementsystemen

Sinds 4 januari 2001 heeft Mensura een ISO 9001-kwaliteitscertificaat. Dat certificaat vernieuwen we regelmatig onder toezicht van Bureau Veritas.

Ons certificaat heeft betrekking op alle activiteiten van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, zoals opgelegd door de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten alsook alle onderzoeken, adviezen, ondersteunings- en preventieactiviteiten en opleidingen gegeven door Mensura of Mensura Consult in het kader van gezondheid, veiligheid, ergonomie, psychologie, hygiëne & toxicologie en milieu.

Ons ISO 9001-certificaat toont aan dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen en verwachtingen van onze klanten en onze medewerkers, alsook aan de wetgeving betreffende de preventie, de bescherming en het welzijn op het werk. Ons ISO 9001-certificaat is gebaseerd op de procesaanpak en wordt ondersteund door de risico- en opportuniteitsanalyse en is dus een bewijs van onze wil om voortdurend te verbeteren.

ISO 14001 - Mensura zet zich actief in voor een minimale ecologische voetafdruk

Zoals aangegeven in haar milieubeleidsverklaring, wil Mensura als toonaangevende dienstverlenende onderneming in haar sector, de nodige aandacht schenken aan milieubeheer en beschouwt daarom milieubeleid als integraal onderdeel van haar totale bedrijfsvoering. Mensura wenst haar ecologische footprint te minimaliseren met het oog op een positieve impact bij de klimaatverandering.

Om haar engagement m.b.t. degelijk milieubeheer kracht bij te zetten beschikt Mensura sinds mei 2015 over een ISO 14001-gecertificeerd milieuzorgsysteem. In april 2021 werd Mensura een tweede keer gehercertificeerd door Lloyd’s Register en gaat zo haar derde cyclus in van drie jaar.

De ISO 14001-norm bevat minimale eisen voor een goed werkend milieumanagementsysteem waardoor een organisatie haar invloed op het milieu structureel kan beheersen en verbeteren. Door het invoeren en onderhouden van een milieuzorgsysteem besteden we bij Mensura structureel aandacht aan milieu, zowel op strategisch als operationeel vlak. We streven ernaar om te voldoen aan de milieuwet- en regelgeving en naar een permanente verbetering van onze milieuprestaties.

Tijdens de verschillende uitgevoerde externe audits stelde de auditor van Lloyd’s Register vast dat zowel op directieniveau als bij de medewerkers er een hoog milieubewustzijn leeft. We konden duidelijk aantonen dat het wagenpark aan het vergroenen is en dat het papier- en energieverbruik op de verschillende zetels significant daalde.

Door de jaren heen heeft Mensura duidelijk kunnen aantonen dat haar engagement m.b.t. bescherming van het milieu een topprioriteit is!

Bronzen EcoVadis-label voor duurzaam ondernemen

Ook voor 2024 behaalde Mensura opnieuw een bronzen EcoVadis-certificaat. EcoVadis is 's werelds grootste en meest betrouwbare leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen en evalueert bedrijven op hun inspanningen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en duurzame aankopen).  

Als speler met een belangrijke maatschappelijke rol – het bewaken en bevorderen van het welzijn van de actieve bevolking – is het onze ambitie om de komende jaren onze inspanning op te drijven op alle aspecten van duurzaam ondernemen. Onze bronzen medaille is geen eindpunt, maar een motivatie om de lat nog hoger te leggen.