Psychosociale preventie: een aanpak voor meer veerkracht

Als werkgever moet u een doeltreffend antwoord kunnen bieden op de psychosociale risico’s op de werkvloer. Onze aanpak helpt u om het mentale welzijn van uw medewerkers in kaart te brengen en een effectief actieplan op te stellen. Zowel op het niveau van organisatie, afdeling als individu.

Ons vertrekpunt: Scan - Advies - Actie

Moeilijkheden in de privé-, werkomstandigheden of interpersoonlijke relaties kunnen een uitdaging zijn voor het mentale welzijn. Als werkgever kunt u medewerkers ondersteunen om daar veerkrachtig mee om te gaan.

Globaal beeld stressbeleving en veerkracht (Sonar)

SCAN: hoe sporen we risico’s op?

Een eerste stap is het in kaart brengen van de psychosociale risico's in uw onderneming. Deze intake vormt het uitgangspunt voor gerichte actie. Mensura gebruikt daarvoor bij voorkeur de Sonar-methode:

1. Voorbereiding en sensibilisering: samen met u richten we een werkgroep veerkracht op en bepalen we een plan van aanpak.

2. Verkennen (kwantitatieve analyse): we bevragen uw medewerkers via de online Sonar-tool.

Bekijk de video

De Sonar-bevraging doet dienst als nulmeting. Hebt u al een zicht op de psychosociale risico’s, dan kunnen we uw risicoanalyse en/of actieplan evalueren.

 

ADVIES: samen bepalen we concrete maatregelen om veerkracht te verhogen

3. Tussentijdse terugkoppeling: onze experts overlopen met u het anonieme groepsresultaat. Ze bekijken ook voor welke risico's en/of doelgroepen kwalitatieve analyse aanbevolen is.

4. Verdiepen (kwalitatieve analyse): om meer inzicht te krijgen organiseren we groeps- en/of individuele gesprekken. Medewerkers krijgen daarbij de kans om verbeteracties voor te stellen en zo mee te werken aan oplossingen.

5. Finale terugkoppeling: onze experts overlopen met u het eindrapport en bepalen in overleg het actieplan.

 

ACTIE: uitvoering van een gericht stappenplan

De werkgroep gaat aan de slag, bepaalt welke acties zullen volgen en giet ze in een stappenplan.

Mogelijke acties zijn:

Stress-specifieke benadering: van groeps- tot individueel niveau

 My Stress CoachMyMindScan
SCAN- Individuele peiling stressbeleving
- Verwachtingen medewerker over stressmanagement
- Persoonlijk stressprofiel
- Veerkrachttraining
ADVIES- Individuele tips
- Groepsrapport
- Individueel dashboard
- Doorverwijzing naar specialist
- Groepsrapport
ACTIE- Groepsgesprek
- Coaching
- Intervisie
- Individuele coaching
 Bekijk de video >Zo werkt het >