Opleiding Eerste Hulp bij Mentale Problemen

Mentale problemen bij werknemers zoals burn-out, angst of depressie vormen een belangrijke bron van uitval binnen een organisatie, onder meer omdat ze vaak moeilijk of te laat opgemerkt worden. Leidinggevenden hebben immers vaak niet de nodige kennis en ervaring om de symptomen te herkennen of om juist te reageren in zulke situaties. Met de opleiding ‘Eerste Hulp bij Mentale Problemen’ krijgen leidinggevenden technieken aangeleerd om medewerkers met mentale problemen te herkennen, te begeleiden of na lange afwezigheid te re-integreren.

Duur: 1 dag

Waarom?

Op dit moment lijdt ongeveer 1% van de beroepsactieve bevolking in België aan een burn-out, ongeveer 5% heeft angststoornissen en nog eens 7% heeft last van depressie. Het aantal mentale zieken stijgt met 10% per jaar en de Wereldgezondheidsorganisatie typeert mentale stoornissen als de ziekte van deze eeuw. Als er niet tijdig wordt ingegrepen, kunnen medewerkers uitvallen door één van hogervermelde ziektes. Er zijn echter een aantal eenvoudige maatregelen die kunnen helpen hier gepast mee om te gaan.

Voor u?

Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden, personeelsverantwoordelijken en het management van een organisatie.

Hoe werkt het?

De opleiding is een combinatie van korte presentaties, rollenspelen en simulaties. Deelnemers kunnen hun vaardigheden en inzichten uitbreiden en verfijnen met betrekking tot:

  • de geestelijke gezondheidsproblemen waarmee medewerkers geconfronteerd kunnen worden, zoals ernstige privéproblemen, angst, depressie, paniekaanvallen, stress, burn-out…
  • snel gepaste opvang en ondersteuning bieden om te vermijden dat de situatie verergert, met mogelijk (langdurig) verzuim tot gevolg.

De rollenspelen en simulaties worden zo realistisch mogelijk geënsceneerd door de aanwezigheid van een acteur/actrice. Zo leren de deelnemers technieken en tools aan om:

  • onbevooroordeeld te luisteren en medewerkers gerust te stellen;
  • preventieve maatregelen te nemen bij vroegtijdige detectie van mentale problemen;
  • medewerkers aan te moedigen tot het zoeken van passende, professionele hulp en zelfhulpstrategieën;
  • een langdurig afwezige medewerker succesvol te reintegreren.

Er kan ook een presentatie worden gegeven voor alle medewerkers binnen de organisatie om hen te sensibiliseren rond geestelijke gezondheidszorg.

Uw resultaat?

  • U verkleint de kans op uitval ten gevolge van geestelijke gezondheidsproblemen;
  • Uw organisatie anticipeert op een belangrijke maatschappelijke trend. Dit geeft aan dat u als organisatie bekommerd bent om het psychisch welzijn van uw medewerkers en heeft een positieve invloed op uw imago;
  • Door de zeer praktische aanpak van de opleiding zijn uw leidinggevenden beter gewapend om psychische problemen te herkennen en te begeleiden;
  • Vaak komen er tijdens de opleiding ook mogelijke verbeterpunten binnen de organisatie naar boven op het gebied van procedures. De opleiding laat toe hiermee aan de slag te gaan en zo het welzijnsbeleid verder uit te bouwen.

Praktisch

Maximaal 15 personen per sessie kunnen de opleiding volgen. De opleiding duurt 1 dag.

Meer info?

Neem contact op met het departement Psychosociale Aspecten op het nummer 02 549 70 22 of via psychosociale-aspecten@mensura.be voor meer uitleg of een prijsofferte.