Opleiding Eerste Hulp bij Mentale Problemen

Mentale problemen zoals burn-out en depressie zijn een grote bron van uitval, onder meer omdat ze vaak te laat worden opgemerkt. Veel leidinggevenden hebben niet de nodige kennis om de symptomen tijdig op te pikken of om juist te reageren. In de opleiding ‘Eerste Hulp bij Mentale Problemen’ leren ze technieken om medewerkers met psychische problemen te herkennen, te begeleiden en na lange afwezigheid te re-integreren.

Duur: 1 dag

Waarom?

Mentale problemen zijn de ziekte van deze eeuw, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie. Meer dan 1 op 10 volwassenen in België heeft een psychische stoornis. En ook op de werkvloer zijn mentale ziekten geen uitzondering:

Het aantal psychische zieken stijgt met 10% per jaar. Grijpt u niet tijdig in, kunnen medewerkers uitvallen. Een aantal eenvoudige maatregelen helpen u gepast om te gaan met mentale problemen op de werkvloer.

*Cijfers van toepassing op beroepsactieve bevolking in België.

Voor u?

Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden, personeelsverantwoordelijken en het management van een organisatie.

Hoe werkt het?

De opleiding is een combinatie van korte presentaties, rollenspelen en simulaties. Deelnemers kunnen hun vaardigheden en inzichten uitbreiden en verfijnen rond:

  • de mentale problemen waarmee medewerkers geconfronteerd kunnen worden, zoals depressie, burn-out, stress, angst, paniekaanvallen, ernstige privéproblemen …
  • snel gepaste opvang en ondersteuning bieden om te vermijden dat de situatie verergert, met mogelijk (langdurig) verzuim tot gevolg.

De rollenspelen en simulaties zijn zo realistisch mogelijk door de aanwezigheid van een acteur/actrice. Zo leren de deelnemers technieken en tools aan om:

  • onbevooroordeeld te luisteren en medewerkers gerust te stellen;
  • preventieve maatregelen te nemen wanneer ze mentale problemen vroegtijdig detecteren;
  • medewerkers aan te moedigen om passende, professionele hulp en zelfhulpstrategieën te zoeken;
  • een langdurig afwezige medewerker succesvol te re-integreren.

Ook een presentatie voor alle medewerkers binnen de organisatie om hen te sensibiliseren rond geestelijke gezondheidszorg is mogelijk.

Uw resultaat?

  • U verkleint de kans op uitval ten gevolge van mentale problemen.
  • Uw organisatie anticipeert op een belangrijke maatschappelijke trend. Dit geeft aan dat u als organisatie bekommerd bent om het psychisch welzijn van uw medewerkers en heeft een positieve invloed op uw imago.
  • Door de zeer praktische aanpak van de opleiding zijn uw leidinggevenden beter gewapend om psychische problemen te herkennen en te begeleiden.
  • Vaak komen er tijdens de opleiding ook mogelijke verbeterpunten binnen de organisatie naar boven op het gebied van procedures. De opleiding laat toe hiermee aan de slag te gaan en zo het welzijnsbeleid verder uit te bouwen.

Praktisch

Maximaal 15 personen per sessie kunnen de opleiding volgen. De opleiding duurt 1 dag.

Meer info?

Neem contact op met het departement Opleidingen via externeopleidingen@mensura.be voor meer uitleg of een prijsofferte.