Burn-out voorkomen

Zowel een burn-out als een bore-out zijn aanhoudende negatieve gemoedstoestanden die verband houden met het werk. Te grote inspanningen leveren of geen uitdaging vinden in de job kunnen op lange termijn de mentale fitheid ondermijnen. Een goede aanpak rond stress – waar burn-out een vergevorderd stadium van is – laat het zover niet komen of zorgt voor een goede ondersteuning bij terugkeer naar de werkvloer.

De feiten

Burn-out versus bore-out

Lusteloosheid, irritatie, vermoeidheid… De symptomen van een burn-out en een bore-out zijn vaak identiek, maar de oorzaken verschillen. Een burn-out is het gevolg van te lange tijd te werken boven je krachten en de bijbehorende stress. Een bore-out komt voort uit een job die te weinig prikkelt, eentonig of niet (meer) uitdagend is.

Een aanpassing van het takenpakket, een nieuwe functie en of een nieuwe werkomgeving kunnen een remedie zijn tegen een bore-out. Een burn-out vergt deskundige begeleiding om naar de werkvloer terug te keren en gecontroleerd gezondheid en werkplezier opnieuw op elkaar af te stemmen.

Goed om te weten: burn-out heeft minder met leeftijd of geslacht en meer met de werkomgeving te maken. De beste preventie is dus werk maken van fysiek en mentaal gezonde medewerkers en van optimale werkomstandigheden.

Burn-out voorkomen is een plicht van de werkgever

Sinds 1 september 2014 zijn stress en burn-out opgenomen in de Belgische welzijnswet. De nadruk komt meer te liggen op preventie dan op bestrijding. Net als voor psychosociale risico’s zoals ongewenst gedrag of agressie op het werk, worden stress en burn-out voorkomen bij uw medewerkers de verantwoordelijkheid van de werkgever.

De medewerker kan voortaan een psychosociale aanvraag tot interventie indienen om over zijn situatie te spreken met een deskundige en advies te krijgen. Kan de medewerker de situatie niet zelf aanpakken, dan is het aan de werkgever om de nodige maatregelen te treffen.

Bovendien moet u ook preventief het welzijn op het werk garanderen. Dat kan onder meer door te sensibiliseren of risicoanalyses te laten uitvoeren.

Herken tijdig de symptomen van een burn-out

Een medewerker die kampt met een burn-out

 • is emotioneel en lichamelijk uitgeput door al te lang uit de reserves te hebben geput
 • heeft een afnemend engagement en motivatie en is afstandelijk(er) van het werk of van klanten en collega’s
 • ervaart een gevoel van professioneel falen en twijfelt aan het nut van het werk
 • kan zich moeilijker concentreren en maakt meer fouten
 • heeft vaak verschillende lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, of pijn in nek, rug of spieren.

Mensura adviseert u

 • Maak uw medewerkers zelfredzaam.
  Het zelf (tijdig) herkennen van de symptomen van stress, burn-out of bore-out is de eerste stap om zelf in te grijpen of hulp te zoeken.
   
 • Kader stress en burn-out voorkomen in een geïntegreerd gezondheidsbeleid.
  Zo vermijdt u dat de kosten en de ongemakken door uitval van medewerkers oplopen. Mensura kan u bijstaan bij het op touw zetten van een preventief welzijnsbeleid.

Het resultaat

 • De individuele medewerker wordt op een efficiënte manier ondersteund tijdens zijn herstelproces. Zo wordt de kans op een succesvolle werkhervatting gemaximaliseerd.
 • De individuele medewerker krijgt inzicht in persoonlijke risico’s en handvaten om de impact van de risico’s in de toekomst zo klein mogelijk te maken.
 • U als werkgever krijgt handvaten om risico’s naar de toekomst toe en voor andere medewerkers te voorkomen. Zo verminderen de kosten en verhoogt het welzijn van uw medewerkers.

Mensura leidt uw medewerkers op