Vertrouwenspersoon - basisniveau

Ondersteun bij conflict en psychosociale problemen in jouw organisatie en behaal je certificaat.

Vertrouwenspersoon - basisniveau
 • Praktisch
 • 5 dagen
 • € 1.327,00 of 6.98 PE
 • Frans, Nederlands, Engels
 • Klassikaal, Blended: e-learning & online, Op maat
 • Verdiepend
 • Certificaat geldig in België
 • Betaald educatief verlof, Kmo-portefeuille, Opleidingscheques, Sectorfonds

De mentale gezondheid van collega’s staat steeds vaker onder druk. Deze basisopleiding vertrouwenspersoon reikt je de handvaten aan om binnen jouw organisatie op te treden bij conflicten en andere situaties met een psychosociaal risico.

Waarom?

Als vertrouwenspersoon ben je het aanspreekpunt bij conflicten en mentale problemen op het werk. Denk maar aan stress, faalangst, emotionele issues en grensoverschrijdend gedrag. Met jouw luisterend oor en expertise verklein je de stap voor werknemers om hulp te vragen. In de basisopleiding verwerf je de nodige vaardigheden om gepast te reageren op elke situatie.

Interactieve en persoonlijke manier van lesgeven met grote kennis van de lesgever. Er wordt aandachtig geluisterd naar de deelnemers waarbij ook persoonlijke voorbeelden worden besproken." Nick Granata WoninGent

Wat leer je?

Je verkrijgt de praktijkkennis om juist te reageren en handelen in mentaal belastende situaties op het werk. Het leertraject gidst je door het wettelijke kader en je ontwikkelt er vaardigheden om ontluikende mentale problemen bij collega’s sneller te herkennen. Het leertraject is modulair opgebouwd rond een aantal thema’s verspreid over verschillende sessies.

Risico’s en gevolgen, wetgeving en beleid

Voorbereiding:

 • De thema’s waarrond je zal werken als vertrouwenspersoon 
 • Video over psychosociale risico’s 
 • Informatie over de psychosociale risicoanalyse 
 • Nuttige literatuur 

Les: 

 • Het wettelijk kader 
 • Psychosociale risico’s en risicobronnen 
 • Het welzijnsbeleid 
 • Psychosociale gevolgen 
 • Toelichting thuisopdracht 

Procedures en gesprekstechnieken

Voorbereiding: 

 • Ga na in welke mate jouw organisatie voldoet aan de wettelijke verplichtingen 
 • De informele en formele procedure 
 • Quiz: test je kennis van de wetgeving 

Les: 

 • Vertrouwenspersoon in de praktijk 
 • Procedures 
 • Gesprekstechnieken 

Opvanggesprekken en interventies

Voorbereiding: 

 • Zelfzorg: vul de My Stress Coach in en ontvang tips op maat rond stress en veerkracht 

Les: 

 • Opvanggesprekken 
 • Psychosociale interventies 
 • Praktische oefeningen 

Conflicthantering

Voorbereiding: 

 • Test hoe je over het algemeen met conflicten omgaat

Les: 

 • Conflicten en bemiddeling 
 • Praktische oefeningen 

Zelfdoding en -zorg, voorstelling opdracht

Voorbereiding: 

 • Zelfzorg oefening om inzicht te krijgen in wat voor jou belangrijk is 

Les: 

 • Zelfdoding 
 • Zelfzorg 
 • Voorstelling thuisopdracht 
 • Afronding en evaluatie  

Verankeren wat je geleerd hebt

Je krijgt via het Learn&Connect-leerplatform toegang tot enkele stellingen en situatieschetsen

Thuisopdracht

Op het einde van het leertraject voltooi je een thuisopdracht. Zo leg je de link met de opleiding en concrete situaties op het werk en leer je je nieuwe vaardigheden toepassen in de praktijk. Tegelijkertijd zorg je er zo voor dat jouw organisatie in orde is met de wetgeving. De thuisopdracht wordt geëvalueerd, maar er is geen examen voorzien.


Vanaf 2024 ontvangen deelnemers een gratis exemplaar van het boek "Riet breekt niet"

Wat als even stoppen, op adem komen en eigen grenzen respecteren het nieuwe ‘sterk’ was?
Preventieadviseurs Daisy Buttiens en Kirsten O schreven er een boek over.

Op een praktische wijze gidsen ze lezers door het menselijke stresssysteem en bieden ze tips & tricks om efficiënt om te gaan met stress op individueel, team- en organisatieniveau. De ideale handleiding dus voor werknemers én werkgevers die preventief willen inzetten op welzijn.


Dit is een opleiding van ons Impact-aanbod

Impact

Verruim je blik en bereid je voor op een nieuwe rol. Met een mix van leervormen verwerf je diepgaande kennis die je meteen kan toepassen. De trajecten zijn vaak gespreid over meerdere dagen.

Kies voor Impact >


Duidelijke toelichting, leuke manier van lesgeven. Er was eveneens ook ruimte voor interactie en om vragen te stellen. Daarnaast was het ook aangenaam om (in kleinere groepen) te brainstormen over de materie." Maarten Macquoy Gemeentebestuur Meerhout

Resultaat?

De basisopleiding reikt je de skills aan om correct te reageren op verschillende psychosociale risico’s op het werk. Je ontwikkelt vaardigheden om ontluikende mentale problemen bij collega’s sneller te herkennen. Slaag je voor je thuisopdracht, dan ontvang je het certificaat dat geldig is in België. Concreet kan je als vertrouwenspersoon:

 • Psychosociale risico’s en risicobronnen herkennen en passende preventiemaatregelen voorstellen;
 • Gesprekstechnieken toepassen in de praktijk;
 • Een neutrale opstelling aannemen en structuur brengen in het (intake)gesprek;
 • Een verzoeningsgesprek faciliteren en verbindend communiceren stimuleren;
 • Veerkrachtige tips voor jezelf toepassen.
Jaarlijkse supervisie voor vertrouwenspersonen

Om stevig in je schoenen te staan, is het aangeraden een jaarlijkse supervisie voor vertrouwenspersonen te volgen. Een jaarlijkse opfrissing, waar je je ervaringen met elkaar deelt, is bovendien wettelijk verplicht.

Tijdens een supervisie praat je met collega-vertrouwenspersonen over je ervaringen, onder begeleiding van een expert.

Meer weten over de supervisie voor vertrouwenspersonen >


Voor wie?

Iedereen kan de opleiding vertrouwenspersoon volgen, op voorwaarde dat je niet één van deze rollen uitoefent:

 • Werkgever;
 • Vertegenwoordiger van werkgever in de ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;
 • Arbeidsarts;
 • Kandidaat voor de verkiezingen van de personeelsafgevaardigden;
 • Vakbondsafgevaardigde;
 • Leidinggevende, met uitzondering van middenkader.

Wat zegt de wet?

Als vertrouwenspersoon moet je een basisopleiding volgen. Zo verwerf je de nodige vaardigheden om correct te reageren op verschillende psychosociale risico’s op het werk. Ook een jaarlijkse bijscholing is wettelijk verplicht.

De federale ministerraad keurde een nieuw wetsvoorstel goed dat organisaties met 50 of meer werknemers verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dat voorstel moet nog ter advies langs de Raad van State passeren vóór het van kracht gaat. 

Naast een interne vertrouwenspersoon, mogen organisaties externe vertrouwenspersonen in dienst nemen. Die laatste mag geen personeelslid zijn.

Mensura staat op de lijst van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) als opleidingsinstelling voor de basisopleiding vertrouwenspersoon.

Meer info >

Fijne toelichting van erg interessante materie. Ik heb steeds mijn aandacht erbij kunnen houden, dit betekent dat het aangenaam gegeven werd: duidelijk, bondig en waar nodig tijd tot vragen. Ik kijk alvast uit naar de volgende opleidingsdag!" Heidi Vervliet Logo Antwerpen

Prijs

De prijs hangt af van de manier waarop je de opleiding volgt. Toegang tot My Stress Coach inbegrepen en digitaal opleidingsmateriaal is inbegrepen in de prijs.

Is je organisatie aangesloten bij Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB), beschik je over preventie-eenheden en is je saldo toereikend, dan kan je hiermee betalen.

Subsidies en financieringsmogelijkheden

Dankzij onze erkenningen door overheidsdiensten en sectorfondsen voldoen we aan de voorwaarden voor tal van subsidies en financieringsmogelijkheden.

   • Kmo-portefeuille (Vlaanderen):Gebruik deze erkenningsnummers in je aanvraag:
    • leden van Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming: Mensura EDPB - DV.O105072
    • niet-leden: Mensura CONSULT - DV.O101943
   • Opleidingscheques - Wallonië
   • Sectorfonds:
    • Alimento
    • Constructiv
    • Co-valent
   • Betaald educatief verlof / Vlaams opleidingsverlof

   Veelgestelde vragen

   Moet ik een opdracht maken of een examen afleggen voor deze opleiding?

   Ja, voor elke module bereid je je voor. De laatste sessie stel je een afsluitende thuisopdracht voor.

   Krijg ik een certificaat na het volgen van deze opleiding?

   Ja, na deelname aan het volledige leertraject en het uitvoeren van de thuisopdracht krijg je een certificaat dat in heel België geldig is. Alle behaalde certificaten verschijnen na ongeveer 20 werkdagen op je klantenzone MyMensura. Je kan daar het certificaat downloaden. Je ontvangt certificaten niet per mail.

   Wat zijn de toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding?

   Iedereen kan de opleiding vertrouwenspersoon volgen, op voorwaarde dat je niet één van deze rollen uitoefent:
    

   • Vertegenwoordiger van werkgever of medewerkers in de ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;
   • Preventieadviseur-arbeidsarts;
   • Kandidaat voor de verkiezingen van de personeelsafgevaardigden;
   • Vakbondsafgevaardigde;
   • Leidinggevende, met uitzondering van middenkader.

   Wie kan deze opleiding volgen?

   Iedereen kan de opleiding vertrouwenspersoon volgen, met uitzondering van deze rollen binnen de organisatie:

   • Vertegenwoordiger van werkgever of medewerkers in de ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;
   • Preventieadviseur-arbeidsarts;
   • Kandidaat voor de verkiezingen van de personeelsafgevaardigden;
   • Vakbondsafgevaardigde;
   • Leidinggevende, met uitzondering van middenkader.

   Is een jaarlijkse bijscholing verplicht?

   Ja, de wet vereist een jaarlijkse bijscholing. Meer informatie vind je hier.

   Is de aanstelling van een vertrouwenspersoon verplicht voor organisaties met minder dan 50 werknemers?

   Voor organisaties met minder dan 50 werknemers is de aanstelling van een vertrouwenspersoon niet verplicht, maar sterk aanbevolen. Wel stelt de wet dat ook zij een vertrouwenspersoon in dienst moeten nemen, als alle leden van de vakbondsafvaardiging  of – indien de organisatie geen vakbondsafvaardiging heeft – alle werknemers dat verzoeken.

   Cookies opgeslagen