Maak werk van re-integratie

Met een re-integratiebeleid begeleidt u zieke medewerkers sneller terug naar de werkvloer. Mensura helpt u een beleid uitwerken,  specifieke re-integratietrajecten ondersteunen en een fade-out van langdurig zieke werknemers voorkomen door contact te houden.

De feiten

Het totale ziekteverzuim lag nog nooit zo hoog. Het absenteïsme bij medewerkers in België neemt hand over hand toe.

  • In ons land is meer dan 1 op de 10 werknemers langdurig ziek.
  • Het stijgende aantal langdurig zieken zet zich overal gestaag door, zowel bij jongeren als ouderen, mannen als vrouwen.

Langdurig of voorgoed afwezig?

U ondervindt het zelf vast ook: hoe langer een medewerker door langdurige ziekte afwezig blijft, hoe kleiner de kans dat hij zal terugkeren. Dat proces van fade-out kunt u tegengaan, door actief contact te houden met uw afwezige werknemers en zo de terugkeerdrempel te verkleinen.

Ondersteuning nodig bij werkhervatting

Een gefaseerde hervatting van het werk, een bespreking van het proces van de werkhervatting, luisteren naar de persoonlijke bezorgdheden … Een goed begeleide re-integratie verhoogt aanzienlijk de kans op een succesvolle werkhervatting.

Mensura adviseert u

Langdurige arbeidsongeschiktheid pakt u best gestructureerd en menselijk aan. Volgende stappen zijn daarbij essentieel:

  • Breng langdurige afwezigheid in kaart: overzicht brengt inzicht.
  • Betrek alle betrokkenen bij uw re-integratiebeleid: het CPBW, de ondernemingsraad, de arbeidsgeneesheer, directie en leidinggevenden …
  • Communiceer helder en tijdig met afwezige medewerkers. Onderzoek toont aan dat langdurig afwezige medewerkers snel mentaal afhaken. Contact houden helpt fade-out te vermijden.
  • Motiveer uw medewerkers, hou ze betrokken en vitaal. U zult merken dat ze beter en meer inzetbaar zijn.

Wie doet wat? Wat zijn uw rechten en plichten? Lees alles wat u moet weten over re-integratie in ons dossier.

Het resultaat

Mensura helpt u een re-integratiebeleid op te stellen en zo langdurig afwezige medewerkers sneller opnieuw aan de slag te laten gaan. Onze experten werken samen met u en de bedrijfsarts een oplossing uit, op maat van uw concrete situatie.

  • Een goed uitgewerkt beleid om medewerkers opnieuw te activeren na langdurige ziekte.
  • Optimale beschikbaarheid van uw medewerkers, hun kennis en ervaring.
  • Daling van directe en indirecte kosten van langdurig verzuim.

Laat u inspireren


Mensura helpt u

Return Calls
Steeds meer werknemers vallen voor langere tijd uit. Tegenover 10 jaar geleden is dat al zo’n 65% meer. De stijgende werkdruk en de vergrijzing zijn de voornaamste redenen. Bij langdurige ziekte is het risico groot dat medewerkers niet meer terugkeren. Voor dat fenomeen bedacht Mensura de term ‘fade-out’.

Opleiding Ziekteverzuim: do's & don'ts
Verzuim verschilt van bedrijf tot bedrijf. Elke organisatie kent haar eigen verzuimproblematiek. Inzicht krijgen in de oorzaken van verzuim is dan ook de eerste stap om kort en langdurig verzuim structureel aan te pakken. Daarna kunnen gerichte preventieve acties op maat worden uitgewerkt in samenwerking en overleg met HR, de interne en externe preventiedienst, en de leidinggevenden. Zo groeit uw organisatie naar een actief aanwezigheidsbeleid, met een beperkter ziekteverzuim als resultaat.

Projectplan opstellen
Via onze mini-audit krijgt u meer inzicht in uw huidig verzuimbeleid, de aandachtspunten en de vooropgestelde doelen. Op basis van ons 5-stappenplan stellen we u een projectplan voor op maat van uw organisatie, met aandacht voor uw return on investment.