Maak werk van re-integratie

Om langdurig zieke medewerker sneller terug naar de werkvloer te begeleiden moet u een re-integratiebeleid opzetten. Mensura kan u helpen bij het uitwerken van een beleid, bij specifieke re-integratietrajecten en bij het voorkomen van fade-out van langdurig zieke werknemers door contact te houden.

De feiten

Het totale ziekteverzuim lag nog nooit zo hoog. Het absenteïsme bij medewerkers in België neemt hand over hand toe.

  • Eind 2016 telden Belgische bedrijven bijna 392.000 langdurig zieken. Dat is een kleine 70% meer dan tien jaar geleden.
  • Tussen eind 2015 en eind 2016 nam het aantal langdurig zieken toe met 9,5%. De jaren voordien kenden een stijging van 5 à 6%.

Langdurig of voorgoed afwezig?

U ondervindt het zelf vast ook: hoe langer een medewerker door langdurige ziekte afwezig blijft, hoe kleiner de kans dat hij zal terugkeren. Amper de helft van de medewerkers die drie tot zes maanden afwezig zijn door ziekte of ongeval, keert daarna terug naar de werkvloer. Dat proces van fade-out kunt u tegengaan, door actief contact te houden met uw afwezige werknemers en zo de terugkeerdrempel te verkleinen.

Ondersteuning nodig bij werkhervatting

80% van de medewerkers heeft nood aan ondersteuning bij terugkeer na een langdurige afwezigheid van meer dan 6 weken. Een gefaseerde hervatting van het werk, een bespreking van het proces van de werkhervatting, luisteren naar de persoonlijke bezorgdheden… een goed begeleide re-integratie verhoogt aanzienlijk de kans op een succesvolle werkhervatting. Zo verzekert u zich van een sterke return-on-investment door opmerkelijk veel te besparen op directe en indirecte kosten van ziekteverzuim.


Mensura adviseert u

Langdurige arbeidsongeschiktheid pakt u best gestructureerd en menselijk aan. Volgende stappen zijn daarbij essentieel:

  • Breng langdurige afwezigheid in kaart: overzicht brengt inzicht.
  • Betrek alle betrokkenen bij uw re-integratiebeleid: het CPBW, de ondernemingsraad, de arbeidsgeneesheer, directie en leidinggevenden …
  • Communiceer helder en tijdig met afwezige medewerkers. Onderzoek toont aan dat langdurig afwezige medewerkers snel mentaal afhaken. Contact houden helpt fade-out te vermijden.
  • Motiveer uw medewerkers, hou ze betrokken en vitaal. U zult merken dat ze beter en meer inzetbaar zijn.

 

Wie doet wat? Wat zijn uw rechten en plichten? Lees alles wat u moet weten over re-integratie in ons dossier 

Bekijk het gratis webinar ‘Hoe maakt u werk van een re-integratiebeleid?’


Het resultaat

Mensura helpt u een Return to Work-beleid op te stellen – onze aanpak voor re-integratie – en zo langdurig afwezige medewerkers sneller opnieuw aan de slag te laten gaan. Onze experten werken samen met u en de bedrijfsarts een oplossing uit, op maat van uw concrete situatie.

  • Een goed uitgewerkt beleid om medewerkers opnieuw te activeren na langdurige ziekte.
  • Optimale beschikbaarheid van uw medewerkers, hun kennis en ervaring.
  • Daling van directe en indirecte kosten door langdurig verzuim.