Wat is het ‘bezoek voorafgaand aan de werkhervatting’?

Het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting bestaat al lang, maar is vaak nog onvoldoende bekend bij werknemers en werkgevers. Het kan in veel gevallen de snelste en minst administratieve manier zijn om een werknemer na langdurige afwezigheid opnieuw aan het werk te helpen. 

Wat?

  • Vrijblijvend overleg tussen werknemer en arbeidsarts, tijdens ziekteperiode
  • Op initiatief van de werknemer
  • Werknemer beslist of werkgever op de hoogte wordt gebracht
  • Uitnodiging volgt binnen de 10 dagen na aanvraag

In welke gevallen?

Nuttig bij haalbare, duurzame re-integratie en als er een goede verstandhouding is tussen werkgever en werknemer.

Resultaat

  • Tijdens de ziekteperiode kunnen eventuele aanpassingen aan de werkplek besproken en indien mogelijk doorgevoerd worden 
  • Bevindingen zijn niet afdwingbaar 
  • Administratief minder zwaar traject dan re-integratietraject 

Tips voor werkgevers

Informeer werknemers die langere tijd afwezig (zullen) zijn over deze formule om werkhervatting te bespreken en mogelijk te maken (bijvoorbeeld door een link naar deze website te bezorgen).

Tips voor werknemers

- Met een vrijblijvend gesprek met je arbeidsarts hoeft nog niets definitief beslist te worden. Je kunt vrijuit en in vertrouwen spreken, en alle informatie krijgen die je nodig hebt.

- Weet je niet wie je arbeidsarts is? Dat kun je makkelijk nagaan via SEED-Connect of bel naar 02/549.71.00.

- Breng je medisch dossier mee als je bij de arbeidsarts langsgaat. Je kunt je dossier downloaden via mijngezondheid.be of een print vragen aan je behandelende arts.