Agressie op het werk

Vermijd escalatie bij agressie op de werkvloer. Agressie op het werk kan het gevoel van veiligheid aantasten van medewerkers. Conflicten kunnen zowel verbaal, fysiek als psychisch worden uitgevochten. Inzicht in de mechanismen en concrete tips om situaties te ontzenuwen kunnen veel kwaad helpen voorkomen.

De feiten

Agressief of niet: waar ligt de grens?

Agressie op het werk is verbaal of lichamelijk gedrag waarbij een medewerker de grens overschrijdt van wat aanvaardbaar is voor zijn of haar collega, en waarbij sprake is van een gevoel van bedreiging. Al dan niet bewust kan zo schade worden berokkend. Een moeilijkheid daarbij is dat grenzen van wat aanvaardbaar gedrag is, kunnen verschillen van persoon tot persoon. Niet elke agressor is zich noodzakelijk bewust van zijn grensoverschrijdend gedrag.

Soorten agressie op het werk

Verbale agressie: schreeuwen, schelden, oplopende discussies, discriminerende opmerkingen

Fysieke agressie: duwen, slaan, vernielen, beroven

Psychische agressie: verbale of schriftelijke bedreiging, chantage, vernedering

Agressie op het werk kan intern en extern plaatsvinden. Interne agressie is afkomstig van collega’s en leidinggevenden. Bij agressie door klanten, leveranciers, leerlingen … spreken we van externe agressie.

Gevolgen van agressie op het werk

Bron: Rapport Eurofound (Van Den Berg, 2010) over agressie op het werk

Bron: Rapport Eurofound (Van Den Berg, 2010) over agressie op het werk

Volgens gegevens van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit 2008 is jaarlijks 2% van alle Nederlandse medewerkers een of meerdere dagen per jaar ziek ten gevolge van agressie op het werk. Van die groep is 1 op 3 zelfs langer dan vier weken afwezig. De gevolgen van agressie kunnen ingrijpend zijn:

  • gezondheidsschade na 1 of 2 jaar
  • minder plezier, minder betrokken en minder tevreden op het werk
  • minder goed functioneren op het werk (verminderde concentratie, verhoogde prikkelbaarheid, meer fouten, afnemende kwaliteit en productiviteit)
  • groter verloop

Mensura adviseert u

  • Stel uw medewerkers in staat om op een adequate manier om te gaan met agressie-incidenten.
  • Registreer incidenten volgens de wettelijke voorschriften. Op basis van deze registratie kunnen de nodige maatregelen worden genomen om soortgelijke incidenten te vermijden.

Het resultaat

  • Een gezondere en veiligere werkomgeving door het installeren of optimaliseren van preventiemaatregelen tegen agressie.
  • Medewerkers leren agressieve situaties sneller herkennen en er correct mee om te gaan.
  • U voorkomt of beperkt psychosociale belasting n.a.v. agressie-incidenten.
  • Medewerkers voelen zich meer ondersteund en zijn meer gemotiveerd wat een positief effect heeft op de productiviteit.

Mensura leidt uw medewerkers op