Ongewenst gedrag op het werk

Conflicten, pesterijen, discriminatie, ongewenste intimiteiten en agressie zijn vormen van grensoverschrijdend gedrag op het werk. Ze bedreigen het welzijn van medewerkers, hun geestelijke en fysieke gezondheid, de kwaliteit van hun werk en de efficiëntie van de organisatie. Ongewenst gedrag op het werk bestrijden is essentieel om het psychosociaal welzijn en de lichamelijke integriteit van alle medewerkers te beschermen.

De feiten

Uw onderneming moet ongewenst gedrag aanpakken

Elke medewerker heeft het recht om in vrijheid en zonder psychosociale druk zijn job te kunnen uitvoeren. Daarom verplicht de wet u een reeks preventieve maatregelen te nemen om ongewenst gedrag in uw onderneming te vermijden.

De wet onderscheidt drie vormen van ongewenst gedrag, die ruim omschreven zijn, zodat nagenoeg alle ongewenst gedrag eronder valt. Concreet gaat het om geweld of agressie, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Ongewenst gedrag kan uitdrukkelijk of geraffineerd plaatsvinden.

Vertrouwenspersoon, het eerste aanspreekpunt

Naast de interne of externe preventieadviseur kunnen vertrouwenspersonen een belangrijke rol spelen bij de preventie van pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, agressie of stress. Vertrouwenspersonen zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor meldingen van problemen die kunnen leiden tot psychosociale risico’s.

Zo kunnen ze op tijd de voedingsbodem wegnemen die aanleiding kunnen geven tot formele interventies. Als werkgever bent u niet verplicht een vertrouwenspersoon aan te duiden. Omwille van het drempelverlagend effect beveelt Mensura u aan om dat wel te doen.


Mensura adviseert u

  • Sensibiliseer leidinggevenden over hun rol in de aanpak van geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag en motiveer hen om er tegen op te treden.
  • Maak de medewerkers bewust van de implicaties van ongewenst gedrag op het werk.
  • Behandel formele en informele interventies zoals voorzien in de wetgeving.
  • Bouw een preventiebeleid uit dat duidelijk aangeeft welke de algemeen aanvaarde maatschappelijke grenzen op de werkvloer zijn, zodat u problemen kunt voorkomen. Mensura kan u hierbij helpen.

Het resultaat

Ongewenst gedrag is een van de moeilijkst te bestrijden psychosociale problemen op de werkvloer. Een goede aanpak biedt echter vele voordelen, waar iedereen in uw organisatie beter van wordt.

  • Een goed uitgebouwd preventiebeleid.
  • Het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag op de werkvloer. Uw medewerkers zijn gemotiveerd om de problematiek van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag binnen de onderneming op een constructieve wijze aan te pakken.
  • Verzoeken tot psychosociale interventie worden correct afgehandeld binnen de voorgeschreven wettelijke bepalingen, zowel door de interne vertrouwenspersonen als door de externe preventieadviseur.
  • Minder ziekteverzuim omwille van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
  • Het installeren of behouden van een aangenaam werkklimaat en het verhogen van de arbeidstevredenheid van alle medewerkers.

Mensura leidt uw medewerkers op

Ongewenst gedrag op het werk is gevoelige materie. Medewerkers hebben nood aan kennis om gepast te reageren op situaties waarin ze slachtoffer of getuige zijn van pesterijen of ongewenste intimiteiten. Ook leidinggevenden kunnen pas effectief optreden als ze over kennis van zaken beschikken.

Opleidingen over omgaan met ongewenst gedrag op het werk