Opleiding respect op het werk (werknemers en leidinggevenden)

Voordelen

 • Medewerkers de kans geven om hun eigen welzijn op het werk en hun relatie met anderen te verbeteren
 • Medewerkers tools aanreiken om persoonlijke relaties goed te beheren
 • Het welzijn verbeteren en de risico’s op vertrekken als gevolg van onbehagen op het werk beperken

Doelstelling

De deelnemers informeren over:

 • De verschillende vormen van ongewenst gedrag op het werk en de gevolgen ervan
 • De mogelijke manieren om grenzen te stellen in de relatie
 • Hoe wederzijds respect op de werkplek bevorderd kan worden

Inhoud

 • Definitie van de concepten psychosociale belasting, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, verduidelijkt met voorbeelden uit de praktijk
 • Vastlegging van de grenzen voor een respectvolle relatie door diverse tools aan te reiken en oefeningen te doen
 • De mogelijke oorzaken die aan de basis kunnen liggen van ongewenst gedrag, zowel binnen de organisatie als op persoonlijk vlak
 • De gevolgen van de niet-naleving, zowel binnen de organisatie als op persoonlijk vlak
 • De interne klachtenprocedure in geval van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Resultaat

 • De deelnemers herkennen de mogelijke valkuilen in de interpretatie van vastgestelde situaties
 • De deelnemers hebben oog voor hun ervaringen en hun eigen gevoelens, kunnen hun eigen grenzen duidelijk maken aan de andere en herkennen ook die van hun gesprekspartner
 • De deelnemers beschikken over tools om respectvolle relaties op te bouwen op het werk

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.