Bevorder de vitaliteit van uw medewerkers

Vitale medewerkers bruisen van energie. Als werkgever kunt u de vitaliteit van werknemers stimuleren. Een doelgerichte aanpak helpt u om het energiepeil van uw medewerkers in kaart te brengen en een effectief actieplan op te stellen. Zowel op het niveau van organisatie, afdeling als individu.

Ons vertrekpunt: Scan - Advies - Actie

Vitaliteit is een ruim begrip. Zowel fysieke en mentale fitheid als motivatie spelen een cruciale rol. Vitaliteit stimuleren doet u dan ook door in te zetten op een combinatie van parameters: evenwichtige voeding, voldoende beweging, een gezonde slaaphygiëne … Waar te beginnen?

SCAN: krijg inzicht in de vitaliteit van medewerkers

Om een gericht actieplan op te stellen, is inzicht in de huidige leefstijl en gezondheid van werknemers een must. Bijkomend peilt u ook naar hun interesses en de verwachtingen om vitaliteit te boosten.

ADVIES: samen bepalen we concrete acties om vitaliteit te stimuleren

Onze experts overlopen met u de SCAN-fase. U krijgt een globaal en onderbouwd zicht op de collectieve vitaliteit in uw organisatie. In overleg met onze experts bepaalt u een gericht actieplan op maat van uw bedrijf.

ACTIE: met gebundelde krachten voeren we het actieplan uit