Vitality Scan: wat verwachten medewerkers op het vlak van vitaliteit op de werkvloer?

Een gerichte en efficiënte vitaliteitsaanpak houdt rekening met de mogelijke interesses en verwachtingen van medewerkers op het vlak van gezondheidsbevordering. Die verzamelt u efficiënt met de Vitality Scan, een online vragenlijst op maat van uw organisatie. Bovendien krijgen werknemers inzicht in hun eigen leefstijl en ontvangen ze adviezen via e-mail.

Waarom kiezen voor de Vitality Scan van Mensura?

 • Inzicht in interesses en verwachtingen
  U krijgt een globaal zicht op de huidige leefstijl van medewerkers, hun interesses en verwachtingen op het vlak van ondersteuning van hun gezondheid. Met die (anonieme) resultaten voert u een gericht en efficiënt vitaliteitsbeleid.
   
 • Oriënterend
  Naast het draagvlak bij medewerkers, brengt u ook de vitaliteitsdomeinen in kaart waarop u zich het beste focust.
Door de Vitality Scan en bevindingen van de arbeidsarts hebben we een beter beeld van de gezondheidsrisico’s bij onze medewerkers, en kunnen we die doelbewust aanpakken. En die inspanningen worden gesmaakt." Linda Brys Hr-advisor bij Havenbedrijf Antwerpen

Hoe werkt de Vitality Scan?

1. Opstartoverleg

Tijdens het opstartoverleg peilen we naar de huidige initiatieven op het gebied van gezondheidsbevordering binnen uw organisatie en bespreken we samen hoe we de Vitality Scan organiseren.

Uw medewerkers schrijven zich vrijwillig in voor de online enquête. Hoe meer deelnemers, hoe nauwkeuriger de globale analyse. Medewerkers warm maken voor de Vitality Scan is dus zeker en vast waardevol.

Om de onderzoeksresultaten te verwerken in een anoniem rapport op maat van uw organisatie, zijn minstens 20 deelnemers nodig.

2. Vitality Scan

We bevragen uw werknemers via een anonieme, online vragenlijst naar hun huidige leefstijl op 5 domeinen:

 • beweging;
 • roken;
 • middelengebruik;
 • voeding;
 • ontspanning.

Daarnaast polsen we naar hun interesses en welke acties ze van hun werkgever verwachten op het vlak van gezondheidsbevordering. Op basis van de resultaten krijgt iedere werknemer via e-mail een rapport met persoonlijk leefstijladvies.

3. Terugkoppeling

Als minstens 20 medewerkers aan de Vitality Scan deelnemen, stellen we een geanonimiseerd groepsverslag op voor uw organisatie. Samen bespreken we concrete adviezen voor uw gezondheidsbeleid.