Industriële hygiëne & toxicologie

In sommige beroepssituaties komen medewerkers in contact met chemische, biologische en fysische agentia. Met een doelgerichte aanpak van deze agentia beschermt u hun gezondheid. Tegelijk verzekert u de efficiëntie van uw processen. Ook het verbeteren van de industriële hygiëne of een multidisciplinaire risicoanalyse voor medewerkers die met voedingswaren in contact komen, dragen daartoe bij.

De feiten

Industriële hygiëne en toxicologie zijn specialistenwerk

Het domein van de industriële hygiëne en toxicologie omvat diverse vormen van menselijk contact met potentieel schadelijke externe factoren: chemisch of microbiologisch risico, asbest, klimaatomstandigheden, geluid, trillingen, licht, elektromagnetische velden, …. Door de steeds toenemende veiligheidsvereisten voor chemicaliën, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, voedingsadditieven, cosmetica en medische hulpmiddelen neemt ook de nood aan kennis en toepassing van veiligheids- en toxicologisch onderzoek toe.

In 64% van de beroepsziekten heeft de aandoening een fysische oorzaak, zoals trillingen of lawaai.

Bijna 25% van de beroepszieken ademden schadelijke stoffen in.

Bron: Fonds voor de Beroepsziekten, 2010

Bepaalde stoffen houden bovendien niet alleen voor de gezondheid risico’s in, maar ook voor veiligheid of milieu. De specialisten van Mensura zorgen ervoor dat u steeds in orde bent met de laatste wettelijke verplichtingen.


Mensura adviseert u

 • Zorg voor een opleiding over het toxicologische, chemische en/of microbiologische risico voor medewerkers die met deze stoffen in aanraking komen.
 • Laat een veiligheidsinstructiekaart opstellen.
  Dit overzichtelijke document geeft uw medewerkers alle nodige info om veilig om te gaan met risicovolle stoffen in uw bedrijf. Mensura kan u hierbij ondersteunen .
 • Laat een risicoanalyse uitvoeren voor toxicologische, chemische en/of microbiologische agentia.
 • Laat metingen uitvoeren voor toxicologische, chemische en/of microbiologische agentia en voor omgevingsfactoren zoals geluid, klimaat, trillingen en licht.
 • Voor bepaalde sectoren of industrieën is ook een asbestinventarisatie aangewezen.
 • Een risicoanalyse voor medewerkers die met voedingswaren in contact komen en eventueel aangepaste opleidingen dragen bij tot een goede preventie.

Het resultaat

 • Objectieve evaluatie van het toxicologische, chemische en/of microbiologische risico met concrete voorstellen voor verbetering en preventie.
 • Een aanpak voor fysische agentia zoals licht, trillingen, geluid, klimaat en elektromagnetische straling.
 • Bescherming van de gezondheid van de medewerkers op het vlak van toxicologische, chemische, microbiologische en/of fysische agentia.
 • Een asbestinventarisatie, indien nodig.
 • Overeenstemming met de Belgische wetgeving en de Europese normen.

Mensura leidt uw medewerkers op

Een correcte bescherming en juiste omgang met risicovolle stoffen of omgevingsfactoren vereist inzicht. Onze toegespitste opleidingen brengen uw medewerkers alle essentiële kennis bij om op een verantwoorde en veilige manier hun job uit te oefenen.

Opleidingen rond toxicologie en industriële hygiëne