Opleiding over het chemisch risico

Voordelen

 • De medewerkers informeren en opleiden over chemische risico's
 • Aangepaste opleiding op basis van de producten die in de onderneming gebruikt worden
 • Gegeven door preventieadviseurs gespecialiseerd in chemische risico's (industriële hygiëne & toxicologie)
 • Overeenstemming met de wetgeving inzake chemische risico's

Doelstelling

De medewerkers, of andere leden van de onderneming, informeren en opleiden over chemische risico's, rekening houdend met de producten die in de onderneming gebruikt worden. De opleiding kan aangepast worden op maat van de onderneming.

Wijze van uitvoering

De opleiding over chemische risico's is in feite gericht op de medewerkers, maar kan ook aan andere leden van de onderneming worden gegeven, en omvat de volgende punten:

 • Definities
 • Veiligheidslabels en -informatiebladen
 • Beroepsblootstelling
 • De gevolgen voor de gezondheid:
  • acute gevolgen
  • irritatie/corrosie
  • gevolgen op lange termijn: allergieën, mutageniteit, cancerogeniteit
  • gevolgen voor de voortplanting, zwangerschap, borstvoeding
 • Evaluatie van de beroepsblootstelling
 • Preventie- en beschermingsmaatregelen:
  • prioriteitsvolgorde
  • signalisatie (pictogrammen)
  • persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • persoonlijke hygiëne
  • algemene maatregelen
 • Eerste hulp

Deze opleiding kan worden gegeven in de bedrijfslokalen of in onze lokalen.

Resultaat

De medewerkers zijn geïnformeerd en opgeleid over chemische risico's en de producten die in de onderneming gebruikt worden: het draagt bij tot de verbetering van de preventie en bescherming van de gezondheid.

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.