Omgaan met chemische risico's

Aangepaste opleiding op basis van de producten die in de onderneming gebruikt worden.

Omgaan met chemische risico's
 • Praktisch
 • In overleg
 • Prijs op aanvraag
 • Nederlands, Frans
 • Op maat
 • Praktijkgericht
 • Kmo-portefeuille, Opleidingscheques, Sectorfonds

Je medewerkers leren de nodige gedragsregels om met deze gevaren om te gaan. Daarnaast zorg je er ook voor dat medewerkers zich bewust worden van de gevaren die chemische stoffen met zich mee brengen & zorg je dat je in overeenstemming bent met de wetgeving inzake chemische risico's.

Waarom?

De medewerkers, of andere leden van de onderneming, informeren en opleiden over chemische risico's, rekening houdend met de producten die in de onderneming gebruikt worden. De opleiding kan aangepast worden op maat van de onderneming.


Wat leer je?

De opleiding over chemische risico's is in feite gericht op de medewerkers, maar kan ook aan andere leden van de onderneming worden gegeven, en omvat de volgende punten:

 • Definities
 • Veiligheidslabels en -informatiebladen
 • Beroepsblootstelling
 • De gevolgen voor de gezondheid:
  • Acute gevolgen
  • Irritatie/corrosie
  • Gevolgen op lange termijn: allergieën, mutageniteit, cancerogeniteit
  • Gevolgen voor de voortplanting, zwangerschap, borstvoeding
 • Evaluatie van de beroepsblootstelling
 • Preventie- en beschermingsmaatregelen:
  • Prioriteitsvolgorde
  • Signalisatie (pictogrammen)
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • Persoonlijke hygiëne
  • Algemene maatregelen
 • Eerste hulp

Deze opleiding kan worden gegeven in de bedrijfslokalen of in onze lokalen.

Dit is een opleiding van ons Interact-aanbod

Interact

Ga in gesprek met een expert, deel je ervaringen en leer van elkaar. Leren is een sociaal gebeuren. Je leert basiskennis toepassen in de praktijk, dat kan zowel online als klassikaal.

Alles over Interact >


Resultaat?

De medewerkers zijn geïnformeerd en opgeleid over chemische risico's en de producten die in de onderneming gebruikt worden: het draagt bij tot de verbetering van de preventie en bescherming van de gezondheid.


Prijs

De prijs hangt af van de manier waarop je de opleiding volgt. Digitaal opleidingsmateriaal is inbegrepen in de prijs.

Is je organisatie aangesloten bij Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB), dan krijg je een korting. Beschik je over preventie-eenheden en is je saldo toereikend, dan kan je hiermee betalen.

Subsidies en financieringsmogelijkheden

Dankzij onze erkenningen door overheidsdiensten en sectorfondsen voldoen we aan de voorwaarden voor tal van subsidies en financieringsmogelijkheden.

   • Kmo-portefeuille. Gebruik deze erkenningsnummers in je aanvraag:
    • leden van Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming: Mensura EDPB - DV.O105072
    • niet-leden: Mensura CONSULT - DV.O101943
   • Opleidingscheques
   • Sectorfonds
    • Alimento
    • Constructiv

   Cookies opgeslagen