Opleiding HACCP: voedselveiligheid en hygiëne in de keuken

Voordelen

  • Medewerkers bewust maken van de noodzaak om hygiënisch te werken
  • Alle medewerkers stimuleren om te werken volgens dezelfde principes, wat leidt tot een verbetering van de hygiëne op de werkvloer
  • Zich in regel stellen met de wetgeving betreffende voedselveiligheid

Doelstelling

  • Inzichten geven in de belangrijkste knelpunten rond voedingsmiddelenhygiëne
  • Inzichten geven in de hygiënische basisprincipes om de voedselveiligheid te garanderen

Wijze van uitvoering

  • In een eerste deel wordt een kort theoretisch hoofdstuk gewijd aan de specifieke gevaren van het verwerken van voedsel.
  • Op maat van het bedrijf of de instelling worden alle van toepassing zijnde hygiëne-eisen duidelijk toegelicht.
  • Duur van de les: 2 uur.

Resultaat

De medewerkers van de keuken zijn na afloop van de cursus in staat om met kennis van zaken voedselveilig en hygiënisch te werken.

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.